Meelopen voor het klimaat op 22 oktober?

Op 22 oktober doet de klimaatloop Gouda aan. U kunt meelopen met Urgenda, Marian Minnesma en een (inter)nationaal gezelschap dat op weg is naar Glasgow. Daar is begin november een internationale top over verdere uitwerking van het klimaatakkoord van Parijs (beperking opwarming aarde tot 1,5 graden Celsius).

Als u mee wilt lopen van de Ark in Reeuwijk (start 15.45uur) naar station Gouda, dan is dat mogelijk en heel erg gewenst. U vindt daarover meer informatie op deze site.

Meer lezen

Besparen met je huidige HR-ketel

Minder gas verbruiken met uw huidige HR-ketel, kan dat? Volgens diverse bronnen staat 85% van de CV-installaties niet goed afgesteld.

Wist u dat u 5-15% minder gas kunt gaan verbruiken door eens goed naar uw ketel en radiatoren te (laten) kijken.  

Enerzijds kan de keteltemperatuur standaard te hoog staan afgesteld. En dat is met name voor HR-ketels heel slecht omdat het rendement dan flink daalt. U herkent deze slecht afgestelde ketels aan de grote witte pluimen op het dak (veel condens in de buitenlucht, terwijl dat in de ketel zou moeten zijn).

Maar anderzijds zijn ook de radiatoren meestal niet goed ingeregeld. Uw installateur kan het niet of vindt het vervelend die paar uur die dat extra kost in rekening te brengen. Dat u daardoor 5-15% meer gas verbruikt én het comfort niet overal in huis optimaal is, tja….

Meer lezen

Duurzame huizenroute  op 30 oktober en 6 november

Op zaterdag 30 oktober en 6 november vindt de nationale duurzame huizenroute plaats.Huiseigenaren in heel Nederland delen hun ervaring en stellen hun woning open voor bezoekers. Wil jij aan de slag om je woning energiezuinig te maken? Je kunt veel leren van anderen die al stappen hebben gezet. Of wil je zelf je verhaal delen met je buren? Dat kan dan ook door jouw huis aan te melden

Meer lezen

Warmtenetten, hoog, midden of laag temperatuur?

 

Een warmtenet als alternatief voor het aardgas?  Maar hoe zit het dan met de verschillende systemen? Je hebt namelijk hoog, midden en laagtemperatuur systemen. Maar wat is een warmtenet eigenlijk? Een warmtenet is een leidingeninfrastructuur voor warm water. Het water in het net dankt zijn warmte aan een hernieuwbare bron, zoals aardwarmte, restwarmte uit de industrie of zelfs uit oppervlakte water. Zo gaat er onderzocht worden of warmte uit de Reeuwijkse Plassen geschikt is voor een warmtenet in onze wijk. Via het warmtenet kunnen huizen en/of gebouwen, maar ook bijvoorbeeld bedrijven en kassen in de glastuinbouw worden verwarmd. Dat warmtenetten werken, weten we al heel lang. Zo maakt Denemarken al tientallen jaren gebruik van deze vorm van verwarmen. En ook in Nederland is een groot aantal woningen al op stadswarmte aangesloten. Een warmtenet aanleggen is nog wel een heel ding. Daar wordt veel onderzoek naar gedaan. Voor Zuid-Holland heeft Gasunie, op verzoek van het ministerie van EZK en in samenwerking met provincie Zuid-Holland, in juni dit jaar,  een onderzoek uitgebracht hoe een integraal warmtetransportsysteem in deze provincie eruit zou kunnen zien. Het complete onderzoek kunt u vinden door hier te klikken

Hoog, midden en laag.

Warmtenetten zijn er op hoge temperatuur (90 graden Celsius aanvoer of hoger), midden temperatuur (50-70 graden Celsius) en lage temperatuur (40 – 50 graden Celsius of zelfs lager). Ieder met hun eigen voor – en nadelen. Hoe lager de temperatuur waarop warmte geleverd wordt, hoe meer mogelijkheden er zijn om CO2-arme bronnen in te zetten én hoe lager het warmteverlies zal zijn. Lage temperatuur (LT)-warmtenetten hebben dus in het algemeen meer potentie om duurzamer te opereren dan warmtenetten op midden of hoge temperatuur. Maar niet overal kun je laagtemperatuur inzetten. Voorwaarde is bijvoorbeeld dichte bebouwing met veel deelnemers. Een blok huurwoningen met één eigenaar is dus een stuk eenvoudiger.  Je woning verwarmen met een laagtemperatuur systeem vergt zeker in de wat oudere woningen de nodige aanpassingen. Het begint met isoleren en wellicht aanpassing van het verwarmingskosten en het ventilatiesysteem. Er zijn bijvoorbeeld speciale laagtemperatuur radiatoren. Vloerverwarming is bij uitstek geschikt voor een laagtemperatuur systeem. Maar hoe zit het dan met het warme water in huis?  Bij een laagtemperatuursysteem zul je daarvoor extra maatregelen moeten nemen. Een elektrische boiler bijvoorbeeld, liefst in combinatie met zonnepanelen of zonneboiler. Er zijn tegenwoordig ook al zonnepanelen geïntegreerd met een zonneboiler, PVT-panelen,  op de markt.  Met een zonneboiler warm je water op. Dat warme water wordt opgeslagen in een speciaal vat en gebruik je wanneer nodig.  Een warmtepomp bij je woning behoort ook tot de laagtemperatuur systemen.

 

Het ligt voor de hand dat er vooral onderzoek wordt gedaan naar de laagtemperatuur systemen. De CO2 reductie is daar immers het grootst met minder warmte verlies. Over de verschillende systemen is veel te vinden op het internet. Zowel commerciële aanbieders als milieu organisatie leggen de systemen uit en benoemen de voor en nadelen. De werkgroep Energie Uit Achterwillens  werkt aan een verkenning of warmtewinning uit de Elfhoeven een haalbare, betaalbare en betrouwbare warmtebron is voor midden temperatuur voor de Slagenbuurt en Oud Achterwillens. Op zijn vroegst in 2025 kunnen bewoners hierover besluiten.

 

Rondleiding in WoonWijzerWinkel op 25 oktober van 19.00 – 21.00 uur

Op maandag 25 oktober kunnen geïnteresseerde Gouwenaren kennis maken met allerlei durzaamheidsthema’s bij de energietransitie. In de rondleiding komen allerlei hulpmiddelen en materialen langs voor de verduurzaming van je woning.

De rondleiding is bij de Woonwijzerwinkel in Rotterdam (3089 JA) aan de Directiekade 2 (eigen vervoer). 

De rondleiding is gratis voor leden van de Energiecoöperatie Gouda en voor leden van de Energiecoöperatie Kort Haarlem. 

Voor niet-leden bedraagt de bijdrage €10. 

Aanmelden uiterlijk 29 september 2021, en vol = vol (deelname op basis van moment aanmelding)!

Meldt u tijdig aan voor de rondleiding via deze link.

Dit is dé kans om te profiteren van het lidmaatschap van de Energiecoöperatie Gouda: meld u zich daarvoor dan eerst aan ad €12,50 per jaar via deze link. (Want voor leden is de rondleiding gratis! ).

Wel daarna  apart aanmelden voor de rondleiding via deze link.

Na aanmelding en sluitingsdatum ontvangt u nadere informatie (en indien van toepassing: een factuur).

Duurzaamheidsmarkt Gouda op 6 november in de St. Janskerk

Energie: kiezen, plannen en begroten

De prijzen voor aardgas exploderen op dit moment, de regering begroot miljarden aan subsidies voor isoleren en warmtepompen, de Goudse gemeenteraad beslist in december over de overgang van aardgas naar andere warmtebronnen. En daar zit je dan als individuele woning eigenaar. Met een wirwar aan informatie, over elkaar heen buitelende aanbiedingen voor zonnepanelen, warmtepompen, PVT- panelen en keuzes tussen een warmtenet in de buurt, een eigen oplossing of als blok met de buren. Op zaterdag 6 november kunt u in de Sint-Janskerk op Duurzaamheidsdag zien hoe divers het aanbod en de keuzes zijn. Noteer die datum alvast in uw agenda!

Kiezen

De werkgroep Energie uit Achterwillens wil bewoners onafhankelijk informeren, transparantie bieden voor de markt en betrouwbare oplossingen helpen kiezen. Dat doen wij in nauwe samenspraak met het Energienetwerk Gouda. Omdat het allemaal zo ingewikkeld is, gaan wij u dit najaar wekelijks op de hoogte brengen van aanstaande keuzes. Zo komt er binnenkort weer een collectieve inkoop actie voor zonnepanelen op Gouda niveau. Als u daaraan mee doet kiest u voor het zelf opwekken van elektriciteit nu en in de toekomst. Maximaal beleggen van uw dak is dan aan te bevelen omdat uw elektriciteitsverbruik de komende jaren vrijwel zeker flink zal toenemen, bijvoorbeeld  door een elektrische auto, koken en een warmtepomp. Maar denk bij uw keuze voor zonnepanelen na of u niet liever zonnepanelen met een warmtewisselaar er achter wilt (PVT-panelen). In combinatie met een warmtepomp heeft u dan een geruisloze warmtebron en bent u in een keer dichter bij een gasloze oplossing voor uw warmtevraag.

Neem dus even de tijd om na te denken wat voor uw woning(blok) de beste oplossingen is voordat u tot de aanschaf van onderdelen van een nog onbekende installatie overgaat.

Plannen

Citaat van een spreker in Buitenhof van afgelopen zondag: “Zie de energietransitie als een eenmalige grondige renovatie van uw woning”. Dat betekent dat u goed moet nadenken over de totaaloplossing. En op basis van die totaal oplossing moet kiezen voor de aanschaf van onderdelen van de installatie die u het beste past. Want u gaat de warmtebron vervangen voor een andere warmtebron met diverse technische onderdelen die goed moeten samenwerken. Het is dus goed opletten op uw budget, uw comfort, subsidies en mogelijke technische oplossingen. Want renoveren doe je maar 1 keer en dan wel goed!

Er is niet één oplossing. Er zijn er meerdere en het is best complex. Kom daarom 6 november naar de  Duurzaamheidsdag in de Sint-Janskerk. Ook gaan we u de komende tijd  informeren over de verschillende mogelijkheden. Zo plaatsen we wekelijks een bericht op deze site.

 

Vakjargon in de Energietransitie

Zodra je met mensen om de tafel gaat zitten die veel weten van de energietransitie en de techniek daarom heen dan vliegen afkortingen en vakjargon over tafel. WTO, Triple Solar, TCO en een pct warmtenet. Mij duizelt het soms. Daarom in dit eerste artikel in een reeks over energie vakjargon uitleg over TCO. Later volgen er dus meer. TCO staat voor Total Cost of Ownership. Een Engelse term die antwoord moet geven op de vraag wat kost mij deze duurzaamheid investering en in hoeveel tijd heb ik dat dan terug verdiend. TCO heet ook wel “life cycle cost analysis” ook wel  levensduurcyclus. Het gaat daarbij niet alleen om de aanschafkosten maar de gehele economisch levensduur wordt dan berekend.

Kosten die onderdeel zijn van een TCO kunnen bijvoorbeeld de volgende zijn:

  • Aanschaf
  • Installatiekosten
  • Onderhoudskosten
  • Reparatiekosten
  • Verzekeringen
  • Afschrijvingen
  • Financieringskosten, etc

De term TCO wordt niet alleen in de Energietransitie gebruikt. Ook in de wereld van de automatisering (IT) wordt deze methode gebruikt. TCO kijkt dus verder dan alleen naar aanschaf en installatie. TCO is ook bedoeld om een keuze tussen verschillende systemen te maken. Een dure aanschaf en nauwelijks onderhoud is soms goedkoper dan een goedkope aanschaf en duur onderhoud.

Bovenstaande informatie is onder anderen ontleend aan de website nevi.nl

Markt voor warmtepompen groeit snel!

Dat valt te lezen in het trendrapprt warmtepompen 2021 dat de warmtepomp branche zelf onlangs uitbracht. In het onderzoeksrapport van de branche vind je niet alleen een overzicht van typen warmtepompen maar ook de belangrijkste ontwikkelingen in techniek en regelgeving. Tenslotte, onontkoombaar, staan er vele advertenties in waardoor je ook zicht krijgt op diverse type warmtepompen en fabrikanten ervan. Interessant voor degenen onder ons die zich op hoofdlijnen oriënteren wat er er aan de hand is in de markt van warmtepompen.

PVT als geruisloze buitenunit warmtepomp?

Op 13 september ‘s avonds organiseert de kennisgroep van www.energienetwerkgouda.nl een avond over PVT-panelen. Vlakbij voor bewoners Achterwillens: in de Bühne aan de Tristanstraat 18.

Van 20.00-22.00 uur bevragen aanwezige bewoners de uitvinders van PVT, het bedrijf van Triple Solar, op de gebruiksmogelijkheden van dit systeem. Individuele maar ook collectieve toepassingen, warmte-koude opslag en de mogelijkheden van het gebruik als geruisloze buitenunit van de warmtepomp. In verband met maximaal aantal deelnemers graag opgeven via deze link.

In het najaar brengt Triple Solar een oplossing voor een hybride warmtepomp, dus naast de cv ketel. Blokprojecten zijn inmiddels ook uitgevoerd, echter niet grootschalig met warmtenetten. De kracht van PVT is dat ook bij vorst warmte kan worden gewonnen, zodat opslagsystemen voor de koudste perioden niet nodig zijn. Echter, de combinatie met een groot warmtenet lijkt niet handig.

Henk van Heezick van Triple Solar komt ons informatie geven, zodat we naast aquathermie en zonthermische wartmeopwekking ook inzicht hebben in de mogelijkheden van PVT systemen. Voor het verkenningsblok Middenwillens lijkt PVT interessant.

PVT
De voorkant van Triple Solar PVT-panelen bestaat net als een standaard zonnepaneel uit fotovoltaïsche cellen (PV) die zonlicht omzetten in elektriciteit. De achterkant is een thermische wisselaar (T). Die zorgt samen met de stille water/water-warmtepomp voor verwarming en warm water. De PVT-panelen leveren (een deel van) de stroom die nodig is voor de warmtepomp en tevens zijn ze de omgevingsbron voor deze warmtepomp.
Kijk verder op hun site

 

Ondertekenen zienswijzen TVW uit Achterwillens

Op 23 augustus jongstleden bespraken zo’n 10 bewoners met het kernteam Energie uit Achterwillens de in te dienen zienswijzen bij de Transitie Visie Warmte (TVW). Deze zienswijzen door bewoners(organisaties) moeten 8 september uiterlijk binnen zijn bij de gemeente Gouda. De gemeente voorziet deze van een reactie en stuurt deze daarna op 29 september door naar de gemeenteraad. In een drietal vergaderingen komt de gemeenteraad vervolgens in december 2021 tot een besluit. Naar verwachtingen krijgen bewoners de gelegenheid hun zienswijze toe te lichten in de vergadering van oktober.

Wij spraken met de aanwezigen op 23 augustus af dat het kernteam de geuite meningen van die avond in een zienswijze zou samenvatten. De tekst die het kernteam opstelde kunt u inzien via deze link. Daarnaast wilden we bewoners met een eigen zienswijze de kans geven die kenbaar te maken aan de andere bewoners van Achterwillens.

Wat kunt u nu doen?

1.

U kunt de zienswijze die het kernteam Energie uit Achterwillens heeft geschreven na lezing (zie onderstaande tekst) ondertekenen via deze link. Ondertekenen kunt u tot en met 7 september! De lijst met ondertekenaars sturen wij dan uiterlijk 8 september door naar de gemeente.

2.

Dat geldt ook voor de zienswijzen die wijkbewoner Ies van der Werf los van ons kernteam opstelde. Deze zienswijze is opgebouwd uit drie onderdelen. Deze kunt u lezen via de link naar zijn algemene opmerkingen (deel 1), gedetailleerde opmerkingen (deel 2) en de opmerkingen en vragen bij de bijlagen (deel 3). Als u het eens bent met deze zienswijzen, dan kunt deze mede ondertekenen via deze link.

3.

Tenslotte kunt u stukken kopiëren uit de zienswijzen van het kernteam (zie tekst hieronder) of uit die van Ies van der Werf (zie de links onder punt twee hiervoor) en uw eigen zienswijze samenstellen en aanvullen. Die moet u dan ook uiterlijk indienen via deze link (met uw DigiD) of per post opsturen naar:

College van B&W Gouda,

t.a.v. afdeling Ruimtelijk beleid en advies,

postbus 1086,

2800 BB GOUDA

Meer lezen