Warmtenet Slagenbuurt: de toekomst?

In het besluit van de gemeenteraad Gouda over de warmtetransitie (december 2021) staat dat een warmtenet een goede mogelijkheid is voor de Slagenbuurt en Oud-Achterwillens. Dat betekent  niet dat het zeker is dat het  er ook komt. De gemeente gaat met ons als bewoners vanaf 2025 in gesprek of wij dat willen. Het is daarom goed om op tijd te beginnen met na  denken over de voor- en nadelen. De werkgroep Achterwillens gaat daarom het komende half jaar verschillende zaken die spelen rond de keuze voor een warmtenet toelichten. Vragen hierover kunt u sturen naar energie@achterwillens.eu.

Meer lezen

Rookmelder, een veilig en ook verplicht voornemen.

Het nieuwe jaar is al weer één week oud. Hoe staat het dan met de goede voornemens? Een deel van die voornemens zwakt bij velen na één week al weer af. Zelf heb ik er één die ik voor het einde van deze maand wil hebben ingelost. Mijn voornemen is voldoende rook- en brandmelders te installeren in huis. Nabij de verwarmingsketel hangt al jaren een koolmonoxide melder maar rookmelders ontbreken op dit moment. In deze wekelijkse rubriek gaat het vooral over verwarmen en elektra met de nadruk op comfort en verbruik. Helaas zit er aan deze bronnen ook minder fraaie kanten. Zo kunnen elektrische apparaten mankementen vertonen waarbij kortsluiting ontstaat. Voorbeelden daarvan zijn wasdrogers maar ook accu’s en oplaadapparatuur. Ook met kook- en verwarmingstoestellen kunnen zaken fout gaan. Gelukkig komt het niet al te vaak voor, maar het kan soms goed fout gaan. Dan doel ik op rookontwikkeling of zelfs brand. De brandweer registreerde in 2020 in Nederland 50 fatale woningbranden met dodelijke afloop. De meeste slachtoffers van brand vallen door het inademen van rook. Rookmelders redden dus mensenlevens. Niet voor niets pleit de brandweer al jaren tot het verplicht stellen van brandmelders. Die verplichting is er nu. Vanzelf is er op internet ook nu weer heel veel informatie te vinden. Als bron voor onderstaande tekst is de website van de brandpreventiewinkel geraadpleegd. Er zijn er nog veel meer. De keuze is aan u.

Rookmelders verplicht in 2022

Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht in Nederland om een rookmelder te hebben op elke woonverdieping in je huis en in besloten ruimtes waar een vluchtroute doorheen loopt. Sinds 2003 bestaat deze verplichting al voor nieuwbouwwoningen. Hiervoor wordt het Bouwbesluit aangepast en wordt het dus wettelijk verplicht om hieraan te voldoen. Ook wanneer je in een huurhuis woont.

Wat betekent dit precies?

Hebt u nog géén rookmelders, dan wordt het tijd om ze aan te schaffen. Op iedere bouwlaag moet een goedgekeurde brandmelder komen te hangen. Een zolder die niet als verblijfsruimte dient, hoeft geen rookmelder te hebben hangen. Als jouw besloten gang op de begane grond een vluchtroute is voor een verdieping erboven, dan moet je daar ook een werkende rookmelder ophangen. In tegenstelling tot bij nieuwbouwwoningen waar de wet al vanaf 2003 van kracht is, worden er geen eisen gesteld aan de doorkoppeling van de melders. Ook hoeven de brandmelders niet op het 230V / elektriciteitsnet aangesloten te zijn; een brandmelder met batterijen volstaat al.

Waar moet ik op letten als ik rookmelders ga kopen?

U hoeft volgens de wet nergens aan te voldoen met betrekking tot de specificaties van de rookmelder. De melders moeten wel voldoen aan de NEN-14604 en een CE keurmerk hebben. Pas dus op met rookmelders van vage merken en rookmelders die erg goedkoop zijn. Het advies is wel om het meteen goed te doen en rookmelders te kopen met een 10 jaar batterij. Dan ben je 10 jaar lang af van vervelende piepjes midden in de nacht en hoef je geen batterijen meer te wisselen. Wil je maximale veiligheid, koop dan draadloos koppelbare melders. Als er dan één afgaat, gaat de rest ook af en hoor je overal in huis dat er rook of brand is.

Tot slot:

Voor u was het misschien al bekend en is uw woning al voorzien van rookmelders. Des te beter. Blijft toch de vraag van goede voornemens die in het vorige artikel werd gesteld. Plannen om te gaan isoleren bijvoorbeeld. U kunt in de Slagenbuurt nu al kiezen welke isolatie maatregelen je in 2022 gaat nemen en is de vragenlijst voor gezamenlijke inkoop nog in te vullen via deze link.

 

Beste wensen en goede voornemens 2022!

Vanaf 1 januari 2022 gaat het Goudse beleid voor de warmtetransitie de wijken in.
Een mooi moment om na te denken over goede voornemens voor 2022 en daarna, ook over uw warmtetransitie! De werkgroep Energie uit Achterwillens inventariseerde tot nu toe al 135 goede voornemens in de Slagenbuurt (zie afbeelding hieronder)!
Pasted Graphic.tiff
Als u wil nadenken over stappen om energie te besparen en u voor te bereiden op de energietransitie de komende jaren, dan kunt u bijvoorbeeld:
 • in de Slagenbuurt nu al kiezen welke isolatie maatregelen je in 2022 gaat nemen: tot 1 januari 2022 is de vragenlijst voor gezamenlijke inkoop nog in te vullen via deze link;
 • in Middenwillens West in gesprek gaan met de buren over uw aanpak om in 2035 zonder aardgas de huizen te kunnen verwarmen; in 2022 komt de gemeentelijk projectleider langs om daarvoor met alle buurtbewoners een plan te gaan maken;
 • aan de wethouder Venteweg nadenken over aanvullende isolatie maatregelen die u nog kunt nemen; in het eerste kwartaal 2022 inventariseert de werkgroep Energie uit Achterwillens de wensen en mogelijkheden;
 • dat gaat de werkgroep dan ook doen in oud-Achterwillens en de oudere woningen langs de Achterwillenseweg/Zwarteweg en Steynkade;
De volgende tips zijn handig als u niet op onze werkgroep wilt wachten:
 • aanschakelen van een energiecoach via deze link;
 • subsidie voor het waterzijdig inregelen via deze link;
 • het invullen van het gezamenlijk inkoopformulier voor de Slagenbuurt tot 1-1-2022 via deze link;
 • nog eens nalezen van het boekje van de gemeente Leusden over het verbeteren van uw woning via deze link of over het isoleren van uw woning via deze link;
 • inschrijven op de inkoop van zonnepanelen via deze link (Energienetwerk Gouda) of voor een andere leverancier tot 15 januari 2022 via deze link (Vereniging eigen Huis);
Heeft u nog ideeën of wensen om gezamenlijk aan de slag te gaan in Achterwillens?
Stuur dan een e-mail naar energie@achterwillens.eu.
Wij wensen u het  beste voor 2022!

Met een energiecoach kom je verder!

Dat je met een coach verder komt is vrijwel altijd het geval. Wat heeft dat met de Energietransitie te maken? Wel eens van een energiecoach gehoord?Die bestaan namelijk echt en u kunt er gratis gebruik van maken. Er wonen er zelfs een aantal in onze wijk. We stellen ze graag aan u voor. Maar eerst wat meer over wat een energie-coach is.

In de gemeente Gouda zijn 18 vrijwilligers opgeleid tot energiecoach. Een energiecoach geeft gratis een energieadvies. De Coach kijkt naar uw energieverbruik, het bouwjaar van uw huis en of er aanpassingen aan uw woning mogelijk zijn om energie te besparen. Het maakt niet uit of u een huur- of koophuis hebt. Door te letten op gedrag en door heel eenvoudige maatregelen te nemen kunt u al jaarlijks energie besparen en dus ook euro’s. Alles in huis komt aan de orde: verwarmen en koelen, ventilatie, warm tapwater, apparaten, verlichting. Na het bezoek van de energiecoach krijgt u een rapport met informatie en tips. Het rapport is de handleiding om zelf aan de slag te gaan met het besparen van energie. De energiecoach kunt u aanvragen bij de gemeente door hier op “aanvragen” te klikken .

Zoals gezegd wonen energiecoaches in onze wijk, drie totaal.
Als eerste stellen we Paul Christie aan u voor. Paul woont aan de Kameraarslag.


Paul Christie

Waarom ben je energiecoach geworden Paul?

Toen ik nog in Den Haag woonde was ik al bezig om het in huis behaaglijk te krijgen zonder teveel energie te stoken. De dochters woonden toen nog thuis en hun heb ik geleerd hoe het is om bewust met energie om te gaan. Tegenwoordig zijn er zoveel hulpmiddelen waardoor het bijna een hobby voor mij is geworden om bewust met energie om te gaan. Omdat ik een mensen mens ben, vind ik het heerlijk om kennis te delen en anderen te stimuleren aangeleerd gedrag te doorbreken en zelf op onderzoek uit te gaan. Voor mij is energiecoach zijn bijna een spel, waar ik inmiddels behoorlijk aan verslaafd ben geraakt. Hierdoor besmet ik iedereen die ik spreek over mijn hobby en ja ik kan ook over andere dingen praten.

Wat doe je precies in deze rol?

“Mensen verder helpen door, zoals gezegd,  ze te stimuleren om bewuster met energie om te laten gaan. Nadat er  via de gemeente een dossier is gekoppeld aan de bewoners, wordt de energiecoach toegewezen. De coach leest het dossier, maakt een afspraak en komt op bezoek. Meestal vind het gesprek plaats aan de keukentafel waarna er een rondje door de woning wordt gelopen. Soms gebeurt dat niet, omdat er geen noodzaak voor is. Niks moet en er kan veel.  Op het moment vanwege regelgeving is er tijdelijk geen huisbezoek mogelijk. In dat geval maak ik met de bewoners een wandeling. Tijdens de wandeling is het onderwerp van gesprek, de woning. Ik geef tips en adviezen voor energiebesparende maatregelen. Leuk is dat je met eenvoudige gedragsveranderingen al energie kunt besparen. Door inspanning en bewustwording kun je energie besparen. De buurvrouw belt aan, je doet open en staat 10 minuten te praten met de deur open. De oostenwind blaast al die tijd naar binnen. Idem met een collecte, sluit de deur en zeg ik ben zo terug. Zo makkelijk en het bespaart energie.

Heb je voor ons een mooi voorbeeld uit de praktijk dat je is bijgebleven?

“O, zeker. Laatst had ik een afspraak bij iemand waarbij ik meekreeg dat een hele uitdaging zou zijn om op dat adres nog een advies achter te laten. De bewoner had al zoveel maatregelen genomen dat er niets meer te verbeteren zou zijn volgens hem. Heerlijk om uitgedaagd te worden. Na afloop van het bezoek, dat heel plezierig verliep, bedankte de aanvrager mij voor de tips die ik hem toch had kunnen geven. “Kom vooral nog eens langs”, kreeg ik te horen toen we afscheid namen. Kijk dat zijn de leuke dingen van het energiecoach zijn”

Meer weten over de energiecoach? Kijk dan ook op de website www.maakgoudaduurzaam.nl.

Tot slot nog een subsidietip. Gemeente Gouda verstrekt subsidie als bijdrage in de kosten voor het waterzijdig inregelen van de verwarming. Informatie hierover staat op www.gouda.nl/energiezuinig. Achteraf aanvragen kan ook wanneer de werkzaamheden na 14 juni 2021 zijn uitgevoerd.

 

 

Bewoners en overheid hebben elkaar hard nodig in 2022!

Ondanks de vertrouwensbreuk tussen burgers en overheid op veel terreinen, zullen we met elkaar aan de slag moeten om de energietransitie op tijd af te krijgen. Zo niet dan is Gouda750 volgend jaar het laatste grote feest en kunnen we Gouda1000 zeker niet vieren (wethouder Niezen).

Binnenkort hebben we een nieuw kabinet en vanaf maart 2022 een nieuwe Goudse gemeenteraad. Iedereen snapt dat flinke subsidies en het verschuiven van lasten naar CO2-uitstoot nodig zijn om bewoners individueel maar ook gezamenlijk te helpen overstappen naar een andere warmtebron (elektrisch, bodem-/oppervlaktewater of anderszins). Daarnaast is het de uitdaging hen te verleiden tot minder CO2-uitstoot (isoleren, oplettend gedrag).

Deze keer daarom een wat uitgebreider artikel over hoe de Goudse overheid en bewoners elkaar gaan vinden in onze wijk Achterwillens. Wat hebben de lokale politieke partijen op 8 december in de gemeenteraad besloten over de Transitie Visie Warmte (TVW)? En wat betekent de uitvoering daarvan voor de wijk Achterwillens?

Meer lezen

Samen Isolatie inkopen in de Slagenbuurt.

Op de bewonersavond van 29 november 2021 spraken we met de deelnemers af  een gezamenlijke inkoop isolatie te organiseren. We gaan inventariseren wie er mee zouden willen doen aan gezamenlijke inkopen om woningen in de Slagenbuurt beter te isoleren. Deze inventarisatie is uiteraard geen verplichting tot deelname.  Er werd die avond veel informatie en ervaringen gedeeld en, zoals een van de deelnemers liet weten “veel mythes werden ontrafeld”. Het gaat om verschillende manieren van Isoleren. Voorbeelden zijn vloer-, spouwmuur- of dakisolatie. Maar ook het vernieuwen van het dubbelglas voor HR++ of zelfs HR+++. Om HR+++ glas te plaatsen moeten wel de kozijnen in onze woningen ook vervangen worden. Het glas in de Slagenbuurt woningen is al ruim 30 jaar oud en isoleert minder dan het huidige vernieuwde HR++. Misschien heeft u deelgenomen aan de informatie avond over Isoleren en herkent u de informatie. Heeft u niet deelgenomen dan mag u binnen enkele dagen het verslag van de bijeenkomst hier op de website verwachten. Een korte impressie van de avond is eerder hier gepubliceerd. Heeft u vragen over de inventarisatie of anderszins over isoleren van uw woning stel dan uw vraag van een e-mail naar  energie@achterwillens.eu

De inventarisatie is bedoeld om in de werkgroep Energie uit Achterwillens te kunnen besluiten welke gezamenlijke inkoop we als eerste gaan oppakken. Gezamenlijk inkopen heeft verschillende voordelen. We zijn met meerdere deelnemers een interessante partij voor leveranciers. Vrijwel zeker is samen inkopen goedkoper. We kunnen daarbij ook aan leveranciers gezamenlijk voorwaarden stellen en garantie bepalingen afspreken. Het invullen van het formulier kost slechts enkele minuten. Doet u ook mee? Het formulier verschijnt door op deze link te drukken.

“Veel mythes ontrafeld”

Zo typeerde 1 van de ruim vijftig deelnemers de avond over isolatie van woningen in de Slagenbuurt. Op 29 november vond deze avond van de werkgroep Energie uit Achterwillens online plaats. Doel was om geïnteresseerde bewoners kennis te laten delen en op weg te helpen met de  aanpak van de isolatie van hun woningen: individueel en/of collectief.

Deskundige en werkgroeplid Marleen bestudeert bouwtekening in het Streekarchief.

Naast inhoudelijk deskundigen met ‘up to date’ kennis over theorie en praktijk van isoleren, deed een bewoner mee die destijds bij de bouw van de wijk  in de jaren ’80 uitvoerder was. Ook vertelden bewoners van de Drossaardslag over de uitkomsten van hun onderzoek naar wat voor hun woning de beste oplossingen zijn. Een concreet resultaat is dat de  gevel- en vloerisolatie afgelopen week bij deze woningen zijn aangebracht.

De werkgroep is blij met de deelname aan de bijeenkomst.  De plezierige uitwisseling en de goede voornemens van bewoners om met isolatie aan de slag te gaan stemmen tot tevredenheid.

Op dit moment werken de leden van de werkgroep aan:

 • een verslag met de inhoud van wat besproken is en een voorstel voor het vervolg;
 • een voorzet om te komen tot collectieve inkoop van isolatie maatregelen;
 • een inventarisatie onder wijkbewoners naar de belangstelling voor deelname aan een collectief  inkooptraject voor één of meerdere vormen van isolatie;
 • we bereiden een vergelijkbare avond voor waar we de woningen uit oud-Achterwillens en de slagenbuurt centraal stellen qua isolatie mogelijkheden.

Wilt u alvast nadenken over de hoofdlijnen van uw isolatie ‘programma’, dan vindt u onder deze link  een mooie publicatie daarover; deze is in oktober uitgebracht door de gemeente Leusden.

Bouwkundige staat

Isolatiewaarde systeemvloer is al minimaal 2,7 R

Alle verbetermaatregelen beginnen bij kennis van de bouwkundige staat van uw woning.

Wanneer u de bouwtekeningen van uw woning zelf niet (meer)  heeft, dan zijn deze in te zien op het streekarchief Midden-Holland in de Chocoladefabriek. Daarvoor is het handig als u het inventarisnummer van de bouwvergunning in het archief kent. Onder deze link hebben wij voor u een lijst van de inventarisnummers verzameld; deze zijn gesorteerd naar de straatnamen en nummers uit de Slagenbuurt die in het archief voor handen zijn. In het archief kunt u de tekeningen bekijken en/of daar foto’s van maken.

U bent uiteraard welkom om actief mee te gaan doen aan onze werkgroep: stuur daartoe een email naar energie@achterwillens.eu. Vele handen maken licht werk.

Doorsnede aansluiting dak op gevel Slagenbuurt

 

 

Verwarming wel of niet uit ’s nachts?

De winter komt er aan. De temperatuur buiten zakt. De eerste nachtvorst hebben we al gehad. Binnen slaat ‘s morgens de verwarming aan en wordt het behaaglijk. Maar hoe zit dat ‘s nachts? Zet jij de verwarming ‘s nachts  uit of lager? Dat doe je vast omdat het beter is voor het milieu of voor je portemonnee. Maar is het wel goedkoper om elke keer de verwarming weer uit en aan te zetten, of kun je hem beter op één temperatuur houden?

Warmte gaat uit je huis
Veel mensen denken dat wanneer je de verwarming ‘s nachts lager zet, de warmte uit je huis gaat en je dan ‘s ochtends extra veel moet stoken. De verwarming gewoon aan laten staan zou goedkoper zijn dan uit doen. Maar is dit wel zo? Dit ligt heel erg aan de isolatie van je woning en het temperatuurverschil tussen binnen en buiten!

Hoe dan ook, gaat warmte altijd uit je huis. Het maakt geen verschil of je nu wel of niet de verwarming ‘s nachts lager zet. Wanneer het buiten kouder is, gaat er altijd wat warmte naar buiten. Laat je de verwarming aan staan? Dan is dit zelfs erger! Wanneer het warmer in huis is zal er in verhouding meer warmte verloren gaan dan wanneer het kouder is.

Wel of niet uitzetten?
Het is ook niet altijd slim om de verwarming helemaal uit te zetten. Het duurt namelijk wel weer langer voordat het opgewarmd is. Maar ook dit verschilt per huis. Het ene huis warmt namelijk veel sneller op dan het andere door de isolatie en de grootte van het huis. Voor de meeste huizen bespaart het je zeker wel geld en energie als je de verwarming ‘s nachts op zo’n 15 graden Celsius zet. Heb je vloerverwarming? Zet hem dan op ongeveer 17 graden.

Bouwjaar en isolatie van je huis
Het verschil in isolatie zit hem vaak in hoe oud je huis is. Is je huis gebouwd vóór 1994? Dan heeft je huis waarschijnlijk wat minder goede isolatie. In dat geval kost het veel energie om je huis te verwarmen en is het dus slimmer om de thermostaat ‘s nachts zo’n 5 tot 7 graden omlaag te zetten. Dan moet de verwarming ‘s ochtends misschien wel flink stoken, maar in verhouding kost dat minder energie.

Is je huis gebouwd na 1994? Dan heb je als het goed is wat betere isolatie en kan je de verwarming beter wat constant houden. Het beste bij deze huizen is om de thermostaat 2 tot 4 graden omlaag te zetten en als het vriest 1 tot 2 graden.

Informatie over isolatie
Wil je serieus werk gaan  maken van isolatie van je woning maar weet je nog niet waar en hoe te beginnen? Geef je dan op voor de informatie bijeenkomst over isolatie in onze wijk. Op maandagavond 29 november organiseert de Werkgroep Energie uit Achterwillens een informatieavond over isolatie van woningen in de Slagenbuurt. Vanwege de COVID maatregelen is het een digitale bijeenkomst die om 20.00 uur begint. Geef je op via deze link of stuur een e-mail naar energie@achterwillens.eu . Na opgave ontvang je een uitnodiging via e-mail met daarin de link naar de digitale bijeenkomst.

Raadscommissie Stad buigt zich over TVW

Komende woensdag 24 november gaat de raadscommissie stad zich een oordeel vormen over de concept Transitie Visie Warmte (TVW). Dat wordt de moeite waard omdat dan blijkt of de raadsleden verder durven gaan dan de huidige coalitie afspraken. Dat is echt nodig om grotere betrokkenheid van bewoners (organiseren tegenspraak), een betere besturing van het proces en de start met een collectieve aanpak van isolatie en verkenning van warmtenetten mogelijk te maken.

Een visie op voorrang voor deze plannen ontbreekt nog.

U kunt het overleg woensdag 24 november vanaf 20.00 uur gewoon thuis volgen via de link naar de livestream op deze gemeentepagina.

Afgelopen woensdag, 17 november,  was de eerste, beeldvormende vergadering. Raadsleden luisterden naar zeven insprekers, een toelichting bij de TVW-stukken door wethouder Niezen en de aanwezige ambtenaren. Vervolgens stelden de raadsleden vragen aan hun inleiders. Voor de insprekers was vooral het eerste uur interessant. Omdat uit de vragen van de raadsleden duidelijk werd waar hun beeldvorming nog nodig was. Dat eerste uur vindt u hierna. 

 

Afbeelding_1.jpeg

Uw auteur van dienst mocht ook inspreken. Wilt u lezen wat de insprekers uit Kort Haarlem (2), Plaswijck, Achterwillens (2) en namens de Energiecoöperatie Gouda inbrachten? Scrol dan door de vergaderstukken helemaal naar onderen, bij agendapunt 4a, onder deze link