Ondertekenen zienswijzen TVW uit Achterwillens

Op 23 augustus jongstleden bespraken zo’n 10 bewoners met het kernteam Energie uit Achterwillens de in te dienen zienswijzen bij de Transitie Visie Warmte (TVW). Deze zienswijzen door bewoners(organisaties) moeten 8 september uiterlijk binnen zijn bij de gemeente Gouda. De gemeente voorziet deze van een reactie en stuurt deze daarna op 29 september door naar de gemeenteraad. In een drietal vergaderingen komt de gemeenteraad vervolgens in december 2021 tot een besluit. Naar verwachtingen krijgen bewoners de gelegenheid hun zienswijze toe te lichten in de vergadering van oktober.

Wij spraken met de aanwezigen op 23 augustus af dat het kernteam de geuite meningen van die avond in een zienswijze zou samenvatten. De tekst die het kernteam opstelde kunt u inzien via deze link. Daarnaast wilden we bewoners met een eigen zienswijze de kans geven die kenbaar te maken aan de andere bewoners van Achterwillens.

Wat kunt u nu doen?

1.

U kunt de zienswijze die het kernteam Energie uit Achterwillens heeft geschreven na lezing (zie onderstaande tekst) ondertekenen via deze link. Ondertekenen kunt u tot en met 7 september! De lijst met ondertekenaars sturen wij dan uiterlijk 8 september door naar de gemeente.

2.

Dat geldt ook voor de zienswijzen die wijkbewoner Ies van der Werf los van ons kernteam opstelde. Deze zienswijze is opgebouwd uit drie onderdelen. Deze kunt u lezen via de link naar zijn algemene opmerkingen (deel 1), gedetailleerde opmerkingen (deel 2) en de opmerkingen en vragen bij de bijlagen (deel 3). Als u het eens bent met deze zienswijzen, dan kunt deze mede ondertekenen via deze link.

3.

Tenslotte kunt u stukken kopiëren uit de zienswijzen van het kernteam (zie tekst hieronder) of uit die van Ies van der Werf (zie de links onder punt twee hiervoor) en uw eigen zienswijze samenstellen en aanvullen. Die moet u dan ook uiterlijk indienen via deze link (met uw DigiD) of per post opsturen naar:

College van B&W Gouda,

t.a.v. afdeling Ruimtelijk beleid en advies,

postbus 1086,

2800 BB GOUDA

Meer lezen

Bewoners Achterwillens: “niet als eerste van het gas af!”

Als het aan de 45 bewoners ligt die 19 april deelnamen aan de bewonersavond, wordt de Slagenbuurt niet de eerste Goudse buurt zonder gas. De buurt is één van de vier in Gouda, waar deze mogelijkheid is onderzocht. Op basis van de digitale bijeenkomst brengt de werkgroep Energie uit Achterwillens, die de bewonersavonden organiseerde, het volgende over aan de gemeente:

  • wij willen geen risico’s nemen (technisch en financieel) die samenhangen met het worden van eerste Goudse buurt die van het aardgas af gaat. Tenzij die risico’s niet voor de bewoners zijn. De peiling die daarover werd gehouden op de avond had een duidelijke uitslag (zie plaatje);
  • help ons wel om de volgende stappen (met elkaar) te zetten om energiebesparende maatregelen aan onze woningen te nemen. Dat willen we best doen, binnen de grenzen die er voor ons zijn (kennis, financiën): ontzorg ons daarin. Dat leverde het volgende plaatje op:

De onbekendheid met de aanpak en de onzekerheden die het startbuurt zijn oplevert maakt bewoners behoedzaam. Tegelijkertijd merkt de werkgroep dat de meeste aanwezigen bewoners best aan de slag willen met de verduurzaming van hun huis.

De werkgroep Energie uit Achterwillens brengt deze geluiden in bij de gemeente die in mei beslist welke buurt in Gouda de eerste startbuurt wordt, dwz de komende acht jaar afgebouwd wordt van aardgas. U kunt daar meer over lezen en vinden op de website van de werkgroep Energie uit Achterwillens

 

Energielabel woning flink duurder per 1-1-‘21

Bij de verkoop van uw woning moet u een energielabel kunnen tonen. Het voorlopige energielabel volstaat niet! Nu kost het aanvragen van zo’n definitief label slechts een paar tientjes. Dat doe je op de website: https://www.energielabelvoorwoningen.nl/.  De minister van Binnenlandse Zaken heeft echter bepaald dat vanaf 1-1-‘21 er een expert moet langskomen. Daardoor stijgen de kosten naar verwachting van de Vereniging Eigen Huis tot een paar honderd euro’s per aangevraagd label.

Dus als u overweegt uw huis binnen nu en een paar jaar te verkopen, dan is het raadzaam het energielabel nú aan te vragen; tenzij u natuurlijk nog maatregelen gaat nemen om uw energielabel te verhogen. In dat geval kunt u beter wachten tot na het nemen van die maatregelen.