Meelopen voor het klimaat op 22 oktober?

Op 22 oktober doet de klimaatloop Gouda aan. U kunt meelopen met Urgenda, Marian Minnesma en een (inter)nationaal gezelschap dat op weg is naar Glasgow. Daar is begin november een internationale top over verdere uitwerking van het klimaatakkoord van Parijs (beperking opwarming aarde tot 1,5 graden Celsius).

Als u mee wilt lopen van de Ark in Reeuwijk (start 15.45uur) naar station Gouda, dan is dat mogelijk en heel erg gewenst. U vindt daarover meer informatie op deze site.

Meer lezen

Besparen met je huidige HR-ketel

Minder gas verbruiken met uw huidige HR-ketel, kan dat? Volgens diverse bronnen staat 85% van de CV-installaties niet goed afgesteld.

Wist u dat u 5-15% minder gas kunt gaan verbruiken door eens goed naar uw ketel en radiatoren te (laten) kijken.  

Enerzijds kan de keteltemperatuur standaard te hoog staan afgesteld. En dat is met name voor HR-ketels heel slecht omdat het rendement dan flink daalt. U herkent deze slecht afgestelde ketels aan de grote witte pluimen op het dak (veel condens in de buitenlucht, terwijl dat in de ketel zou moeten zijn).

Maar anderzijds zijn ook de radiatoren meestal niet goed ingeregeld. Uw installateur kan het niet of vindt het vervelend die paar uur die dat extra kost in rekening te brengen. Dat u daardoor 5-15% meer gas verbruikt én het comfort niet overal in huis optimaal is, tja….

Meer lezen

Duurzame huizenroute  op 30 oktober en 6 november

Op zaterdag 30 oktober en 6 november vindt de nationale duurzame huizenroute plaats.Huiseigenaren in heel Nederland delen hun ervaring en stellen hun woning open voor bezoekers. Wil jij aan de slag om je woning energiezuinig te maken? Je kunt veel leren van anderen die al stappen hebben gezet. Of wil je zelf je verhaal delen met je buren? Dat kan dan ook door jouw huis aan te melden

Meer lezen

Rondleiding in WoonWijzerWinkel op 25 oktober van 19.00 – 21.00 uur

Op maandag 25 oktober kunnen geïnteresseerde Gouwenaren kennis maken met allerlei durzaamheidsthema’s bij de energietransitie. In de rondleiding komen allerlei hulpmiddelen en materialen langs voor de verduurzaming van je woning.

De rondleiding is bij de Woonwijzerwinkel in Rotterdam (3089 JA) aan de Directiekade 2 (eigen vervoer). 

De rondleiding is gratis voor leden van de Energiecoöperatie Gouda en voor leden van de Energiecoöperatie Kort Haarlem. 

Voor niet-leden bedraagt de bijdrage €10. 

Aanmelden uiterlijk 29 september 2021, en vol = vol (deelname op basis van moment aanmelding)!

Meldt u tijdig aan voor de rondleiding via deze link.

Dit is dé kans om te profiteren van het lidmaatschap van de Energiecoöperatie Gouda: meld u zich daarvoor dan eerst aan ad €12,50 per jaar via deze link. (Want voor leden is de rondleiding gratis! ).

Wel daarna  apart aanmelden voor de rondleiding via deze link.

Na aanmelding en sluitingsdatum ontvangt u nadere informatie (en indien van toepassing: een factuur).

Duurzaamheidsmarkt Gouda op 6 november in de St. Janskerk

Energie: kiezen, plannen en begroten

De prijzen voor aardgas exploderen op dit moment, de regering begroot miljarden aan subsidies voor isoleren en warmtepompen, de Goudse gemeenteraad beslist in december over de overgang van aardgas naar andere warmtebronnen. En daar zit je dan als individuele woning eigenaar. Met een wirwar aan informatie, over elkaar heen buitelende aanbiedingen voor zonnepanelen, warmtepompen, PVT- panelen en keuzes tussen een warmtenet in de buurt, een eigen oplossing of als blok met de buren. Op zaterdag 6 november kunt u in de Sint-Janskerk op Duurzaamheidsdag zien hoe divers het aanbod en de keuzes zijn. Noteer die datum alvast in uw agenda!

Kiezen

De werkgroep Energie uit Achterwillens wil bewoners onafhankelijk informeren, transparantie bieden voor de markt en betrouwbare oplossingen helpen kiezen. Dat doen wij in nauwe samenspraak met het Energienetwerk Gouda. Omdat het allemaal zo ingewikkeld is, gaan wij u dit najaar wekelijks op de hoogte brengen van aanstaande keuzes. Zo komt er binnenkort weer een collectieve inkoop actie voor zonnepanelen op Gouda niveau. Als u daaraan mee doet kiest u voor het zelf opwekken van elektriciteit nu en in de toekomst. Maximaal beleggen van uw dak is dan aan te bevelen omdat uw elektriciteitsverbruik de komende jaren vrijwel zeker flink zal toenemen, bijvoorbeeld  door een elektrische auto, koken en een warmtepomp. Maar denk bij uw keuze voor zonnepanelen na of u niet liever zonnepanelen met een warmtewisselaar er achter wilt (PVT-panelen). In combinatie met een warmtepomp heeft u dan een geruisloze warmtebron en bent u in een keer dichter bij een gasloze oplossing voor uw warmtevraag.

Neem dus even de tijd om na te denken wat voor uw woning(blok) de beste oplossingen is voordat u tot de aanschaf van onderdelen van een nog onbekende installatie overgaat.

Plannen

Citaat van een spreker in Buitenhof van afgelopen zondag: “Zie de energietransitie als een eenmalige grondige renovatie van uw woning”. Dat betekent dat u goed moet nadenken over de totaaloplossing. En op basis van die totaal oplossing moet kiezen voor de aanschaf van onderdelen van de installatie die u het beste past. Want u gaat de warmtebron vervangen voor een andere warmtebron met diverse technische onderdelen die goed moeten samenwerken. Het is dus goed opletten op uw budget, uw comfort, subsidies en mogelijke technische oplossingen. Want renoveren doe je maar 1 keer en dan wel goed!

Er is niet één oplossing. Er zijn er meerdere en het is best complex. Kom daarom 6 november naar de  Duurzaamheidsdag in de Sint-Janskerk. Ook gaan we u de komende tijd  informeren over de verschillende mogelijkheden. Zo plaatsen we wekelijks een bericht op deze site.

 

Markt voor warmtepompen groeit snel!

Dat valt te lezen in het trendrapprt warmtepompen 2021 dat de warmtepomp branche zelf onlangs uitbracht. In het onderzoeksrapport van de branche vind je niet alleen een overzicht van typen warmtepompen maar ook de belangrijkste ontwikkelingen in techniek en regelgeving. Tenslotte, onontkoombaar, staan er vele advertenties in waardoor je ook zicht krijgt op diverse type warmtepompen en fabrikanten ervan. Interessant voor degenen onder ons die zich op hoofdlijnen oriënteren wat er er aan de hand is in de markt van warmtepompen.

PVT als geruisloze buitenunit warmtepomp?

Op 13 september ‘s avonds organiseert de kennisgroep van www.energienetwerkgouda.nl een avond over PVT-panelen. Vlakbij voor bewoners Achterwillens: in de Bühne aan de Tristanstraat 18.

Van 20.00-22.00 uur bevragen aanwezige bewoners de uitvinders van PVT, het bedrijf van Triple Solar, op de gebruiksmogelijkheden van dit systeem. Individuele maar ook collectieve toepassingen, warmte-koude opslag en de mogelijkheden van het gebruik als geruisloze buitenunit van de warmtepomp. In verband met maximaal aantal deelnemers graag opgeven via deze link.

In het najaar brengt Triple Solar een oplossing voor een hybride warmtepomp, dus naast de cv ketel. Blokprojecten zijn inmiddels ook uitgevoerd, echter niet grootschalig met warmtenetten. De kracht van PVT is dat ook bij vorst warmte kan worden gewonnen, zodat opslagsystemen voor de koudste perioden niet nodig zijn. Echter, de combinatie met een groot warmtenet lijkt niet handig.

Henk van Heezick van Triple Solar komt ons informatie geven, zodat we naast aquathermie en zonthermische wartmeopwekking ook inzicht hebben in de mogelijkheden van PVT systemen. Voor het verkenningsblok Middenwillens lijkt PVT interessant.

PVT
De voorkant van Triple Solar PVT-panelen bestaat net als een standaard zonnepaneel uit fotovoltaïsche cellen (PV) die zonlicht omzetten in elektriciteit. De achterkant is een thermische wisselaar (T). Die zorgt samen met de stille water/water-warmtepomp voor verwarming en warm water. De PVT-panelen leveren (een deel van) de stroom die nodig is voor de warmtepomp en tevens zijn ze de omgevingsbron voor deze warmtepomp.
Kijk verder op hun site

 

Beleid om doelen CO2-reductie te halen?

30% of 55% minder CO2 uitstoot (vergeleken met 1990) in 2030? Dat zijn de Nederlandse respectievelijk Europese doelstellingen. Maar hoe krijgen we dat op hoofdlijnen voor elkaar? Voor beleidsmakers en geïnteresseerden in de bebouwde omgeving is het rapport van bureau Ecorys,  dat begin deze zomer verscheen, een must om te lezen. Een kort interview over dit rapport met de voorzitter van de betrokken klimaattafel is hier te beluisteren. Het Ecorys rapport kun je hier bekijken.

Meer lezen

“Zon op dak”: 649 zonnepanelen op de Goudse Manege

Op het dak van de Goudse Manege zijn maar liefst 649 zonnepanelen geïnstalleerd. De verwachte jaaropbrengst van deze panelen van elk 400 Wph bedraagt ca 260.000 kWh. Wanneer eind augustus de aansluiting op het netwerk van STEDIN is gerealiseerd voorziet de manage dus niet alleen in de eigen energie behoefte van momenteel zo’n 55.000 KWh per jaar.

DEC575BA-AC1E-4655-9F22-AE865507A78E
85FCC4A8-8E3E-4A04-B62A-D2EE4298C2D4
68393A6B-B6C7-44CB-8BB3-3B9A2DBF9B3B
BFEA05AC-8880-4E47-8727-EA89F7666E89
9C53595E-7F2F-4F9C-922F-82AF36C3E8E0
A1A2A8A0-A8D5-47EF-A68F-4A684DE8AAB7
56955BB5-CF53-4BA4-B3CF-C8C25E6E0C50
B423D503-05F5-4241-BAE8-9934DC0E87CE
B052C2C5-F479-4840-93AF-216211B6EF60
IMG_4992
2724A477-F276-4003-8A68-36753EA88146
BDF05D80-BE7A-42BC-824F-A1FE90DB3143
DD05593A-6CAA-4F06-BD9D-F21BE043EAD0
10DDB550-E32B-45A3-8E4B-A4596A188D4D
4547A313-94BF-4E9B-8628-EC04C39CC8EF
DE00EEA4-39C9-4ABA-9472-C3C1149F2A91
9020B555-1E53-49B7-AF24-445620DE074F
18C1B3F6-602D-4CE7-A216-E038B21D51CC
3B0D18A1-AD2F-4691-BF89-E6380BF856A4
previous arrow
next arrow
 

 

Meer lezen

Uw zienswijze op de warmtevisie Gouda?

U bent van harte welkom

Op 23 augustus a.s., van 20 tot 21.30 uur,  organiseert de Werkgroep Energie uit Achterwillens een bijeenkomst in Vindingrijk, de school in onze wijk, over de Transitie Visie Warmte. We willen die avond graag met elkaar van gedachten wisselen over deze visie, en wellicht kunnen we elkaar ook helpen bij het indienen van zienswijzen op deze visie.  Uw zienswijze kan tot en met 8 september worden ingediend bij de gemeente Gouda.

U bent op 23 augustus van harte welkom, vanaf 19.30 uur.

Meer lezen