Warmtenetten, hoog, midden of laag temperatuur?

 

Een warmtenet als alternatief voor het aardgas?  Maar hoe zit het dan met de verschillende systemen? Je hebt namelijk hoog, midden en laagtemperatuur systemen. Maar wat is een warmtenet eigenlijk? Een warmtenet is een leidingeninfrastructuur voor warm water. Het water in het net dankt zijn warmte aan een hernieuwbare bron, zoals aardwarmte, restwarmte uit de industrie of zelfs uit oppervlakte water. Zo gaat er onderzocht worden of warmte uit de Reeuwijkse Plassen geschikt is voor een warmtenet in onze wijk. Via het warmtenet kunnen huizen en/of gebouwen, maar ook bijvoorbeeld bedrijven en kassen in de glastuinbouw worden verwarmd. Dat warmtenetten werken, weten we al heel lang. Zo maakt Denemarken al tientallen jaren gebruik van deze vorm van verwarmen. En ook in Nederland is een groot aantal woningen al op stadswarmte aangesloten. Een warmtenet aanleggen is nog wel een heel ding. Daar wordt veel onderzoek naar gedaan. Voor Zuid-Holland heeft Gasunie, op verzoek van het ministerie van EZK en in samenwerking met provincie Zuid-Holland, in juni dit jaar,  een onderzoek uitgebracht hoe een integraal warmtetransportsysteem in deze provincie eruit zou kunnen zien. Het complete onderzoek kunt u vinden door hier te klikken

Hoog, midden en laag.

Warmtenetten zijn er op hoge temperatuur (90 graden Celsius aanvoer of hoger), midden temperatuur (50-70 graden Celsius) en lage temperatuur (40 – 50 graden Celsius of zelfs lager). Ieder met hun eigen voor – en nadelen. Hoe lager de temperatuur waarop warmte geleverd wordt, hoe meer mogelijkheden er zijn om CO2-arme bronnen in te zetten én hoe lager het warmteverlies zal zijn. Lage temperatuur (LT)-warmtenetten hebben dus in het algemeen meer potentie om duurzamer te opereren dan warmtenetten op midden of hoge temperatuur. Maar niet overal kun je laagtemperatuur inzetten. Voorwaarde is bijvoorbeeld dichte bebouwing met veel deelnemers. Een blok huurwoningen met één eigenaar is dus een stuk eenvoudiger.  Je woning verwarmen met een laagtemperatuur systeem vergt zeker in de wat oudere woningen de nodige aanpassingen. Het begint met isoleren en wellicht aanpassing van het verwarmingskosten en het ventilatiesysteem. Er zijn bijvoorbeeld speciale laagtemperatuur radiatoren. Vloerverwarming is bij uitstek geschikt voor een laagtemperatuur systeem. Maar hoe zit het dan met het warme water in huis?  Bij een laagtemperatuursysteem zul je daarvoor extra maatregelen moeten nemen. Een elektrische boiler bijvoorbeeld, liefst in combinatie met zonnepanelen of zonneboiler. Er zijn tegenwoordig ook al zonnepanelen geïntegreerd met een zonneboiler, PVT-panelen,  op de markt.  Met een zonneboiler warm je water op. Dat warme water wordt opgeslagen in een speciaal vat en gebruik je wanneer nodig.  Een warmtepomp bij je woning behoort ook tot de laagtemperatuur systemen.

 

Het ligt voor de hand dat er vooral onderzoek wordt gedaan naar de laagtemperatuur systemen. De CO2 reductie is daar immers het grootst met minder warmte verlies. Over de verschillende systemen is veel te vinden op het internet. Zowel commerciële aanbieders als milieu organisatie leggen de systemen uit en benoemen de voor en nadelen. De werkgroep Energie Uit Achterwillens  werkt aan een verkenning of warmtewinning uit de Elfhoeven een haalbare, betaalbare en betrouwbare warmtebron is voor midden temperatuur voor de Slagenbuurt en Oud Achterwillens. Op zijn vroegst in 2025 kunnen bewoners hierover besluiten.

 

Vakjargon in de Energietransitie

Zodra je met mensen om de tafel gaat zitten die veel weten van de energietransitie en de techniek daarom heen dan vliegen afkortingen en vakjargon over tafel. WTO, Triple Solar, TCO en een pct warmtenet. Mij duizelt het soms. Daarom in dit eerste artikel in een reeks over energie vakjargon uitleg over TCO. Later volgen er dus meer. TCO staat voor Total Cost of Ownership. Een Engelse term die antwoord moet geven op de vraag wat kost mij deze duurzaamheid investering en in hoeveel tijd heb ik dat dan terug verdiend. TCO heet ook wel “life cycle cost analysis” ook wel  levensduurcyclus. Het gaat daarbij niet alleen om de aanschafkosten maar de gehele economisch levensduur wordt dan berekend.

Kosten die onderdeel zijn van een TCO kunnen bijvoorbeeld de volgende zijn:

  • Aanschaf
  • Installatiekosten
  • Onderhoudskosten
  • Reparatiekosten
  • Verzekeringen
  • Afschrijvingen
  • Financieringskosten, etc

De term TCO wordt niet alleen in de Energietransitie gebruikt. Ook in de wereld van de automatisering (IT) wordt deze methode gebruikt. TCO kijkt dus verder dan alleen naar aanschaf en installatie. TCO is ook bedoeld om een keuze tussen verschillende systemen te maken. Een dure aanschaf en nauwelijks onderhoud is soms goedkoper dan een goedkope aanschaf en duur onderhoud.

Bovenstaande informatie is onder anderen ontleend aan de website nevi.nl

Geef uw reactie aan Gouda op de Transitie Visie Warmte

De gemeente Gouda heeft haar Transitievisie  Warmte (TVW)op maandag 12 juli bekend gemaakt. Een erg belangrijk document voor alle bewoners van de gemeente. De TVW kunt u lezen en of downloaden via de volgende link TVW. Het is een fors document van 65 pagina’s. Een kortere versie staat op de website van www.maakgoudaduurzaam.nl

Wat is de Transitievisie Warmte?

Dit plan beschrijft het wat, waarom, wanneer en hoe van de overgang naar andere, schone warmtebronnen. Gouda wordt CO2-neutraal en aardgasvrij. Tussen nu en 2040 is het plan dat  de hele stad overstapt op duurzame en schone warmte. Hoe gaat dat, waarom en wanneer? Dat staat in de Transitievisie Warmte en  is voor ons als bewoners van de wijk belangrijk om te weten.

Reageren?

Nog belangrijker is de gemeente Gouda te laten weten wat u van de plannen vindt. Dat kan tot en met 8 september. Informatie hierover treft u op zowel www.maakgoudaduurzaam.nl als op www.gouda.nl . U kunt tot en met woensdag 8 september uw persoonlijke mening/zienswijze indienen. Dat kan op de volgende manieren:

Digitaal via de pagina Zienswijze. Hier heeft u DigiD of eHerkenning voor nodig.
Schriftelijk door een brief te sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Gouda, t.a.v. afdeling Ruimtelijk beleid en advies, postbus 1086, 2800 BB Gouda.
Mondeling via telefoonnummer 14 0182. U kunt vragen naar mevrouw E. ten Cate.

Opname van online presentatie

Tijdens een online informatieavond van maandag 12 juli, 19.30 – 21.30 uur kreeg je meer te weten over deze visie, wat dit voor jou als inwoner of ondernemer betekent en hoe je hierop kan reageren. De opgenomen avond is via deze hyperlink te zien: Klik hierop . Misschien heeft u de bijeenkomst zelf gevolgd. Verschillende leden van de Werkgroep Energie uit Achterwillens volgden de uitzending of hadden een actieve rol in de presentatie.