Werkgroep

De Werkgroep Energie uit Achterwillens bestaat sinds medio 2020. Vrijwilligers uit de wijk nemen initiatieven om de energietransitie in Achterwillens te vergemakkelijken. In overleg nemen zij de volgende activiteiten:

  • bewonersavonden, tot nu toe op 14/15/16 sep 2020, 16/23 feb 2021, 23 mrt 2021, 8 apr 2021, 19 apr 2021
  • nieuwsbrieven,
  • advies aan de gemeente Gouda als uitkomst van het proces Verkenningsbuurt in het opstellen van de Transitie Visie Warmte

Het kernteam van de Werkgroep Energie uit Achterwillens verbindt diverse initiatieven en werkzaamheden die samenhangen met de energietransitie.

Zo zijn er technische werkgroepen voor: aquathermie, warmtepompen, isolatie en elektrisch integraal, subsidies.

Maar ook werkgroepen voor de communicatie en mobilisatie in de buurten van Achterwillens: Slagenbuurt, Middenwillens, Achterwillenseweg, wethouder Venteweg, oud-Achterwillens.

Wilt u ook meer weten of deelnemen? Stuur een e-mail naar energie@achterwillens.eu of bel met 06 – 14 11 33 01