Bewoners en overheid hebben elkaar hard nodig in 2022!

Ondanks de vertrouwensbreuk tussen burgers en overheid op veel terreinen, zullen we met elkaar aan de slag moeten om de energietransitie op tijd af te krijgen. Zo niet dan is Gouda750 volgend jaar het laatste grote feest en kunnen we Gouda1000 zeker niet vieren (wethouder Niezen). Binnenkort hebben we een nieuw kabinet en vanaf maart…

Lees meer

Raadscommissie Stad buigt zich over TVW

Komende woensdag 24 november gaat de raadscommissie stad zich een oordeel vormen over de concept Transitie Visie Warmte (TVW). Dat wordt de moeite waard omdat dan blijkt of de raadsleden verder durven gaan dan de huidige coalitie afspraken. Dat is echt nodig om grotere betrokkenheid van bewoners (organiseren tegenspraak), een betere besturing van het proces…

Lees meer

Vanavond vergadert raadscommissie beeldvormend over Transitie Visie Warmte

Vanaf 19.30 uur vanavond, 17 november 2021, vergadert de Goudse raadscommissie stad voor het eerst over de Transitie Visie Warmte. U kunt deze vergadering niet live bijwonen. Wel kunt u via deze link de vergadering live volgen, de stukken inzien en de insprekers en raadsleden beluisteren. Ook wij als werkgroep Energie uit Achterwillens zijn benieuwd…

Lees meer

November 2021 is een belangrijke maand voor de energietransitie!

Dit weekend begint november 2021. Een belangrijke maand in de energietransitie! Komende twee weken is de klimaattop in Glasgow waar actiegroepen zich vol passie en met urgentie inzetten om bij  de wereldleiders betere voornemens in klimaatdoelen voor elkaar te krijgen. Spannend is het, want wat gaan de wereldleiders doen met de klimaatdoelen die in Parijs…

Lees meer

Meelopen voor het klimaat op 22 oktober?

Op 22 oktober doet de klimaatloop Gouda aan. U kunt meelopen met Urgenda, Marian Minnesma en een (inter)nationaal gezelschap dat op weg is naar Glasgow. Daar is begin november een internationale top over verdere uitwerking van het klimaatakkoord van Parijs (beperking opwarming aarde tot 1,5 graden Celsius). Als u mee wilt lopen van de Ark…

Lees meer

Ondertekenen zienswijzen TVW uit Achterwillens

Op 23 augustus jongstleden bespraken zo’n 10 bewoners met het kernteam Energie uit Achterwillens de in te dienen zienswijzen bij de Transitie Visie Warmte (TVW). Deze zienswijzen door bewoners(organisaties) moeten 8 september uiterlijk binnen zijn bij de gemeente Gouda. De gemeente voorziet deze van een reactie en stuurt deze daarna op 29 september door naar…

Lees meer

Beleid om doelen CO2-reductie te halen?

30% of 55% minder CO2 uitstoot (vergeleken met 1990) in 2030? Dat zijn de Nederlandse respectievelijk Europese doelstellingen. Maar hoe krijgen we dat op hoofdlijnen voor elkaar? Voor beleidsmakers en geïnteresseerden in de bebouwde omgeving is het rapport van bureau Ecorys,  dat begin deze zomer verscheen, een must om te lezen. Een kort interview over…

Lees meer

Uw zienswijze op de warmtevisie Gouda?

U bent van harte welkom Op 23 augustus a.s., van 20 tot 21.30 uur,  organiseert de Werkgroep Energie uit Achterwillens een bijeenkomst in Vindingrijk, de school in onze wijk, over de Transitie Visie Warmte. We willen die avond graag met elkaar van gedachten wisselen over deze visie, en wellicht kunnen we elkaar ook helpen bij…

Lees meer

Geef uw reactie aan Gouda op de Transitie Visie Warmte

De gemeente Gouda heeft haar Transitievisie  Warmte (TVW)op maandag 12 juli bekend gemaakt. Een erg belangrijk document voor alle bewoners van de gemeente. De TVW kunt u lezen en of downloaden via de volgende link TVW. Het is een fors document van 65 pagina’s. Een kortere versie staat op de website van www.maakgoudaduurzaam.nl Wat is…

Lees meer

Gemeente licht warmtevisie toe op 12 juli 2021

Wilt u weten wat de gemeente van plan is hoe we van het aardgas af gaan? En wanneer dat dan is in uw buurt/straat? Op al uw vragen kunt u een antwoord krijgen op 12 juli van 19.30 tot 21.30 uur. U kunt zich voor deze avond aanmelden via deze link. Op deze avond legt de…

Lees meer