Meelopen voor het klimaat op 22 oktober?

Op 22 oktober doet de klimaatloop Gouda aan. U kunt meelopen met Urgenda, Marian Minnesma en een (inter)nationaal gezelschap dat op weg is naar Glasgow. Daar is begin november een internationale top over verdere uitwerking van het klimaatakkoord van Parijs (beperking opwarming aarde tot 1,5 graden Celsius).

Als u mee wilt lopen van de Ark in Reeuwijk (start 15.45uur) naar station Gouda, dan is dat mogelijk en heel erg gewenst. U vindt daarover meer informatie op deze site.

Meer lezen

PVT als geruisloze buitenunit warmtepomp?

Op 13 september ‘s avonds organiseert de kennisgroep van www.energienetwerkgouda.nl een avond over PVT-panelen. Vlakbij voor bewoners Achterwillens: in de Bühne aan de Tristanstraat 18.

Van 20.00-22.00 uur bevragen aanwezige bewoners de uitvinders van PVT, het bedrijf van Triple Solar, op de gebruiksmogelijkheden van dit systeem. Individuele maar ook collectieve toepassingen, warmte-koude opslag en de mogelijkheden van het gebruik als geruisloze buitenunit van de warmtepomp. In verband met maximaal aantal deelnemers graag opgeven via deze link.

In het najaar brengt Triple Solar een oplossing voor een hybride warmtepomp, dus naast de cv ketel. Blokprojecten zijn inmiddels ook uitgevoerd, echter niet grootschalig met warmtenetten. De kracht van PVT is dat ook bij vorst warmte kan worden gewonnen, zodat opslagsystemen voor de koudste perioden niet nodig zijn. Echter, de combinatie met een groot warmtenet lijkt niet handig.

Henk van Heezick van Triple Solar komt ons informatie geven, zodat we naast aquathermie en zonthermische wartmeopwekking ook inzicht hebben in de mogelijkheden van PVT systemen. Voor het verkenningsblok Middenwillens lijkt PVT interessant.

PVT
De voorkant van Triple Solar PVT-panelen bestaat net als een standaard zonnepaneel uit fotovoltaïsche cellen (PV) die zonlicht omzetten in elektriciteit. De achterkant is een thermische wisselaar (T). Die zorgt samen met de stille water/water-warmtepomp voor verwarming en warm water. De PVT-panelen leveren (een deel van) de stroom die nodig is voor de warmtepomp en tevens zijn ze de omgevingsbron voor deze warmtepomp.
Kijk verder op hun site

 

Ondertekenen zienswijzen TVW uit Achterwillens

Op 23 augustus jongstleden bespraken zo’n 10 bewoners met het kernteam Energie uit Achterwillens de in te dienen zienswijzen bij de Transitie Visie Warmte (TVW). Deze zienswijzen door bewoners(organisaties) moeten 8 september uiterlijk binnen zijn bij de gemeente Gouda. De gemeente voorziet deze van een reactie en stuurt deze daarna op 29 september door naar de gemeenteraad. In een drietal vergaderingen komt de gemeenteraad vervolgens in december 2021 tot een besluit. Naar verwachtingen krijgen bewoners de gelegenheid hun zienswijze toe te lichten in de vergadering van oktober.

Wij spraken met de aanwezigen op 23 augustus af dat het kernteam de geuite meningen van die avond in een zienswijze zou samenvatten. De tekst die het kernteam opstelde kunt u inzien via deze link. Daarnaast wilden we bewoners met een eigen zienswijze de kans geven die kenbaar te maken aan de andere bewoners van Achterwillens.

Wat kunt u nu doen?

1.

U kunt de zienswijze die het kernteam Energie uit Achterwillens heeft geschreven na lezing (zie onderstaande tekst) ondertekenen via deze link. Ondertekenen kunt u tot en met 7 september! De lijst met ondertekenaars sturen wij dan uiterlijk 8 september door naar de gemeente.

2.

Dat geldt ook voor de zienswijzen die wijkbewoner Ies van der Werf los van ons kernteam opstelde. Deze zienswijze is opgebouwd uit drie onderdelen. Deze kunt u lezen via de link naar zijn algemene opmerkingen (deel 1), gedetailleerde opmerkingen (deel 2) en de opmerkingen en vragen bij de bijlagen (deel 3). Als u het eens bent met deze zienswijzen, dan kunt deze mede ondertekenen via deze link.

3.

Tenslotte kunt u stukken kopiëren uit de zienswijzen van het kernteam (zie tekst hieronder) of uit die van Ies van der Werf (zie de links onder punt twee hiervoor) en uw eigen zienswijze samenstellen en aanvullen. Die moet u dan ook uiterlijk indienen via deze link (met uw DigiD) of per post opsturen naar:

College van B&W Gouda,

t.a.v. afdeling Ruimtelijk beleid en advies,

postbus 1086,

2800 BB GOUDA

Meer lezen

“Zon op dak”: 649 zonnepanelen op de Goudse Manege

Op het dak van de Goudse Manege zijn maar liefst 649 zonnepanelen geïnstalleerd. De verwachte jaaropbrengst van deze panelen van elk 400 Wph bedraagt ca 260.000 kWh. Wanneer eind augustus de aansluiting op het netwerk van STEDIN is gerealiseerd voorziet de manage dus niet alleen in de eigen energie behoefte van momenteel zo’n 55.000 KWh per jaar.

DEC575BA-AC1E-4655-9F22-AE865507A78E
85FCC4A8-8E3E-4A04-B62A-D2EE4298C2D4
68393A6B-B6C7-44CB-8BB3-3B9A2DBF9B3B
BFEA05AC-8880-4E47-8727-EA89F7666E89
9C53595E-7F2F-4F9C-922F-82AF36C3E8E0
A1A2A8A0-A8D5-47EF-A68F-4A684DE8AAB7
56955BB5-CF53-4BA4-B3CF-C8C25E6E0C50
B423D503-05F5-4241-BAE8-9934DC0E87CE
B052C2C5-F479-4840-93AF-216211B6EF60
IMG_4992
2724A477-F276-4003-8A68-36753EA88146
BDF05D80-BE7A-42BC-824F-A1FE90DB3143
DD05593A-6CAA-4F06-BD9D-F21BE043EAD0
10DDB550-E32B-45A3-8E4B-A4596A188D4D
4547A313-94BF-4E9B-8628-EC04C39CC8EF
DE00EEA4-39C9-4ABA-9472-C3C1149F2A91
9020B555-1E53-49B7-AF24-445620DE074F
18C1B3F6-602D-4CE7-A216-E038B21D51CC
3B0D18A1-AD2F-4691-BF89-E6380BF856A4
previous arrow
next arrow
 

 

Meer lezen

Uw zienswijze op de warmtevisie Gouda?

U bent van harte welkom

Op 23 augustus a.s., van 20 tot 21.30 uur,  organiseert de Werkgroep Energie uit Achterwillens een bijeenkomst in Vindingrijk, de school in onze wijk, over de Transitie Visie Warmte. We willen die avond graag met elkaar van gedachten wisselen over deze visie, en wellicht kunnen we elkaar ook helpen bij het indienen van zienswijzen op deze visie.  Uw zienswijze kan tot en met 8 september worden ingediend bij de gemeente Gouda.

U bent op 23 augustus van harte welkom, vanaf 19.30 uur.

Meer lezen

Geef uw reactie aan Gouda op de Transitie Visie Warmte

De gemeente Gouda heeft haar Transitievisie  Warmte (TVW)op maandag 12 juli bekend gemaakt. Een erg belangrijk document voor alle bewoners van de gemeente. De TVW kunt u lezen en of downloaden via de volgende link TVW. Het is een fors document van 65 pagina’s. Een kortere versie staat op de website van www.maakgoudaduurzaam.nl

Wat is de Transitievisie Warmte?

Dit plan beschrijft het wat, waarom, wanneer en hoe van de overgang naar andere, schone warmtebronnen. Gouda wordt CO2-neutraal en aardgasvrij. Tussen nu en 2040 is het plan dat  de hele stad overstapt op duurzame en schone warmte. Hoe gaat dat, waarom en wanneer? Dat staat in de Transitievisie Warmte en  is voor ons als bewoners van de wijk belangrijk om te weten.

Reageren?

Nog belangrijker is de gemeente Gouda te laten weten wat u van de plannen vindt. Dat kan tot en met 8 september. Informatie hierover treft u op zowel www.maakgoudaduurzaam.nl als op www.gouda.nl . U kunt tot en met woensdag 8 september uw persoonlijke mening/zienswijze indienen. Dat kan op de volgende manieren:

Digitaal via de pagina Zienswijze. Hier heeft u DigiD of eHerkenning voor nodig.
Schriftelijk door een brief te sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Gouda, t.a.v. afdeling Ruimtelijk beleid en advies, postbus 1086, 2800 BB Gouda.
Mondeling via telefoonnummer 14 0182. U kunt vragen naar mevrouw E. ten Cate.

Opname van online presentatie

Tijdens een online informatieavond van maandag 12 juli, 19.30 – 21.30 uur kreeg je meer te weten over deze visie, wat dit voor jou als inwoner of ondernemer betekent en hoe je hierop kan reageren. De opgenomen avond is via deze hyperlink te zien: Klik hierop . Misschien heeft u de bijeenkomst zelf gevolgd. Verschillende leden van de Werkgroep Energie uit Achterwillens volgden de uitzending of hadden een actieve rol in de presentatie.

Gemeente licht warmtevisie toe op 12 juli 2021

Wilt u weten wat de gemeente van plan is hoe we van het aardgas af gaan? En wanneer dat dan is in uw buurt/straat? Op al uw vragen kunt u een antwoord krijgen op 12 juli van 19.30 tot 21.30 uur. U kunt zich voor deze avond aanmelden via deze link. Op deze avond legt de gemeente uit waarom Middenwillens West al in 2022, de Slagenbuurt en Oud-Achterwillens vanaf 2025, en de rest van de wijk daarna, zich definitief gaan voorbereiden op een andere warmtebron dan aardgas. Maar vooral ook hoe u nu al kunt beginnen met isolatiemaatregelen. Vanaf pagina 25 in deze publicatie vindt u de plannen voor de buurten in Achterwillens op hoofdlijnen. Deze plannen bespreekt en besluit de gemeenteraad dit najaar (2021).

Meer lezen

‘Verkenningsblok’ Middenwillens West, Slagenbuurt geen startbuurt

B&W hebben de gemeenteraad op 26 mei een memo gestuurd, waarin zij een pas op de plaats melden in de energietransitie. De bedoeling om startbuurten aan te wijzen per 1 januari 2022 is omgevormd naar, een besluit in voorbereiding, om met verkenningsblokken te starten. De raad buigt zich dit najaar daarover. Middenwillens West is één van de twee startblokken. De werkgroep energie uit Achterwillens besteedt in de nieuwst energieflits van mei aandacht aan deze nieuwste ontwikkeling.

Bewoners Achterwillens: “niet als eerste van het gas af!”

Als het aan de 45 bewoners ligt die 19 april deelnamen aan de bewonersavond, wordt de Slagenbuurt niet de eerste Goudse buurt zonder gas. De buurt is één van de vier in Gouda, waar deze mogelijkheid is onderzocht. Op basis van de digitale bijeenkomst brengt de werkgroep Energie uit Achterwillens, die de bewonersavonden organiseerde, het volgende over aan de gemeente:

  • wij willen geen risico’s nemen (technisch en financieel) die samenhangen met het worden van eerste Goudse buurt die van het aardgas af gaat. Tenzij die risico’s niet voor de bewoners zijn. De peiling die daarover werd gehouden op de avond had een duidelijke uitslag (zie plaatje);
  • help ons wel om de volgende stappen (met elkaar) te zetten om energiebesparende maatregelen aan onze woningen te nemen. Dat willen we best doen, binnen de grenzen die er voor ons zijn (kennis, financiën): ontzorg ons daarin. Dat leverde het volgende plaatje op:

De onbekendheid met de aanpak en de onzekerheden die het startbuurt zijn oplevert maakt bewoners behoedzaam. Tegelijkertijd merkt de werkgroep dat de meeste aanwezigen bewoners best aan de slag willen met de verduurzaming van hun huis.

De werkgroep Energie uit Achterwillens brengt deze geluiden in bij de gemeente die in mei beslist welke buurt in Gouda de eerste startbuurt wordt, dwz de komende acht jaar afgebouwd wordt van aardgas. U kunt daar meer over lezen en vinden op de website van de werkgroep Energie uit Achterwillens