Warmtenet Slagenbuurt: de toekomst?

In het besluit van de gemeenteraad Gouda over de warmtetransitie (december 2021) staat dat een warmtenet een goede mogelijkheid is voor de Slagenbuurt en Oud-Achterwillens. Dat betekent  niet dat het zeker is dat het  er ook komt. De gemeente gaat met ons als bewoners vanaf 2025 in gesprek of wij dat willen. Het is daarom goed om op tijd te beginnen met na  denken over de voor- en nadelen. De werkgroep Achterwillens gaat daarom het komende half jaar verschillende zaken die spelen rond de keuze voor een warmtenet toelichten. Vragen hierover kunt u sturen naar energie@achterwillens.eu.

Meer lezen

Beste wensen en goede voornemens 2022!

Vanaf 1 januari 2022 gaat het Goudse beleid voor de warmtetransitie de wijken in.
Een mooi moment om na te denken over goede voornemens voor 2022 en daarna, ook over uw warmtetransitie! De werkgroep Energie uit Achterwillens inventariseerde tot nu toe al 135 goede voornemens in de Slagenbuurt (zie afbeelding hieronder)!
Pasted Graphic.tiff
Als u wil nadenken over stappen om energie te besparen en u voor te bereiden op de energietransitie de komende jaren, dan kunt u bijvoorbeeld:
 • in de Slagenbuurt nu al kiezen welke isolatie maatregelen je in 2022 gaat nemen: tot 1 januari 2022 is de vragenlijst voor gezamenlijke inkoop nog in te vullen via deze link;
 • in Middenwillens West in gesprek gaan met de buren over uw aanpak om in 2035 zonder aardgas de huizen te kunnen verwarmen; in 2022 komt de gemeentelijk projectleider langs om daarvoor met alle buurtbewoners een plan te gaan maken;
 • aan de wethouder Venteweg nadenken over aanvullende isolatie maatregelen die u nog kunt nemen; in het eerste kwartaal 2022 inventariseert de werkgroep Energie uit Achterwillens de wensen en mogelijkheden;
 • dat gaat de werkgroep dan ook doen in oud-Achterwillens en de oudere woningen langs de Achterwillenseweg/Zwarteweg en Steynkade;
De volgende tips zijn handig als u niet op onze werkgroep wilt wachten:
 • aanschakelen van een energiecoach via deze link;
 • subsidie voor het waterzijdig inregelen via deze link;
 • het invullen van het gezamenlijk inkoopformulier voor de Slagenbuurt tot 1-1-2022 via deze link;
 • nog eens nalezen van het boekje van de gemeente Leusden over het verbeteren van uw woning via deze link of over het isoleren van uw woning via deze link;
 • inschrijven op de inkoop van zonnepanelen via deze link (Energienetwerk Gouda) of voor een andere leverancier tot 15 januari 2022 via deze link (Vereniging eigen Huis);
Heeft u nog ideeën of wensen om gezamenlijk aan de slag te gaan in Achterwillens?
Stuur dan een e-mail naar energie@achterwillens.eu.
Wij wensen u het  beste voor 2022!

“Veel mythes ontrafeld”

Zo typeerde 1 van de ruim vijftig deelnemers de avond over isolatie van woningen in de Slagenbuurt. Op 29 november vond deze avond van de werkgroep Energie uit Achterwillens online plaats. Doel was om geïnteresseerde bewoners kennis te laten delen en op weg te helpen met de  aanpak van de isolatie van hun woningen: individueel en/of collectief.

Deskundige en werkgroeplid Marleen bestudeert bouwtekening in het Streekarchief.

Naast inhoudelijk deskundigen met ‘up to date’ kennis over theorie en praktijk van isoleren, deed een bewoner mee die destijds bij de bouw van de wijk  in de jaren ’80 uitvoerder was. Ook vertelden bewoners van de Drossaardslag over de uitkomsten van hun onderzoek naar wat voor hun woning de beste oplossingen zijn. Een concreet resultaat is dat de  gevel- en vloerisolatie afgelopen week bij deze woningen zijn aangebracht.

De werkgroep is blij met de deelname aan de bijeenkomst.  De plezierige uitwisseling en de goede voornemens van bewoners om met isolatie aan de slag te gaan stemmen tot tevredenheid.

Op dit moment werken de leden van de werkgroep aan:

 • een verslag met de inhoud van wat besproken is en een voorstel voor het vervolg;
 • een voorzet om te komen tot collectieve inkoop van isolatie maatregelen;
 • een inventarisatie onder wijkbewoners naar de belangstelling voor deelname aan een collectief  inkooptraject voor één of meerdere vormen van isolatie;
 • we bereiden een vergelijkbare avond voor waar we de woningen uit oud-Achterwillens en de slagenbuurt centraal stellen qua isolatie mogelijkheden.

Wilt u alvast nadenken over de hoofdlijnen van uw isolatie ‘programma’, dan vindt u onder deze link  een mooie publicatie daarover; deze is in oktober uitgebracht door de gemeente Leusden.

Bouwkundige staat

Isolatiewaarde systeemvloer is al minimaal 2,7 R

Alle verbetermaatregelen beginnen bij kennis van de bouwkundige staat van uw woning.

Wanneer u de bouwtekeningen van uw woning zelf niet (meer)  heeft, dan zijn deze in te zien op het streekarchief Midden-Holland in de Chocoladefabriek. Daarvoor is het handig als u het inventarisnummer van de bouwvergunning in het archief kent. Onder deze link hebben wij voor u een lijst van de inventarisnummers verzameld; deze zijn gesorteerd naar de straatnamen en nummers uit de Slagenbuurt die in het archief voor handen zijn. In het archief kunt u de tekeningen bekijken en/of daar foto’s van maken.

U bent uiteraard welkom om actief mee te gaan doen aan onze werkgroep: stuur daartoe een email naar energie@achterwillens.eu. Vele handen maken licht werk.

Doorsnede aansluiting dak op gevel Slagenbuurt