Warmtenetten, hoog, midden of laag temperatuur?

 

Een warmtenet als alternatief voor het aardgas?  Maar hoe zit het dan met de verschillende systemen? Je hebt namelijk hoog, midden en laagtemperatuur systemen. Maar wat is een warmtenet eigenlijk? Een warmtenet is een leidingeninfrastructuur voor warm water. Het water in het net dankt zijn warmte aan een hernieuwbare bron, zoals aardwarmte, restwarmte uit de industrie of zelfs uit oppervlakte water. Zo gaat er onderzocht worden of warmte uit de Reeuwijkse Plassen geschikt is voor een warmtenet in onze wijk. Via het warmtenet kunnen huizen en/of gebouwen, maar ook bijvoorbeeld bedrijven en kassen in de glastuinbouw worden verwarmd. Dat warmtenetten werken, weten we al heel lang. Zo maakt Denemarken al tientallen jaren gebruik van deze vorm van verwarmen. En ook in Nederland is een groot aantal woningen al op stadswarmte aangesloten. Een warmtenet aanleggen is nog wel een heel ding. Daar wordt veel onderzoek naar gedaan. Voor Zuid-Holland heeft Gasunie, op verzoek van het ministerie van EZK en in samenwerking met provincie Zuid-Holland, in juni dit jaar,  een onderzoek uitgebracht hoe een integraal warmtetransportsysteem in deze provincie eruit zou kunnen zien. Het complete onderzoek kunt u vinden door hier te klikken

Hoog, midden en laag.

Warmtenetten zijn er op hoge temperatuur (90 graden Celsius aanvoer of hoger), midden temperatuur (50-70 graden Celsius) en lage temperatuur (40 – 50 graden Celsius of zelfs lager). Ieder met hun eigen voor – en nadelen. Hoe lager de temperatuur waarop warmte geleverd wordt, hoe meer mogelijkheden er zijn om CO2-arme bronnen in te zetten én hoe lager het warmteverlies zal zijn. Lage temperatuur (LT)-warmtenetten hebben dus in het algemeen meer potentie om duurzamer te opereren dan warmtenetten op midden of hoge temperatuur. Maar niet overal kun je laagtemperatuur inzetten. Voorwaarde is bijvoorbeeld dichte bebouwing met veel deelnemers. Een blok huurwoningen met één eigenaar is dus een stuk eenvoudiger.  Je woning verwarmen met een laagtemperatuur systeem vergt zeker in de wat oudere woningen de nodige aanpassingen. Het begint met isoleren en wellicht aanpassing van het verwarmingskosten en het ventilatiesysteem. Er zijn bijvoorbeeld speciale laagtemperatuur radiatoren. Vloerverwarming is bij uitstek geschikt voor een laagtemperatuur systeem. Maar hoe zit het dan met het warme water in huis?  Bij een laagtemperatuursysteem zul je daarvoor extra maatregelen moeten nemen. Een elektrische boiler bijvoorbeeld, liefst in combinatie met zonnepanelen of zonneboiler. Er zijn tegenwoordig ook al zonnepanelen geïntegreerd met een zonneboiler, PVT-panelen,  op de markt.  Met een zonneboiler warm je water op. Dat warme water wordt opgeslagen in een speciaal vat en gebruik je wanneer nodig.  Een warmtepomp bij je woning behoort ook tot de laagtemperatuur systemen.

 

Het ligt voor de hand dat er vooral onderzoek wordt gedaan naar de laagtemperatuur systemen. De CO2 reductie is daar immers het grootst met minder warmte verlies. Over de verschillende systemen is veel te vinden op het internet. Zowel commerciële aanbieders als milieu organisatie leggen de systemen uit en benoemen de voor en nadelen. De werkgroep Energie Uit Achterwillens  werkt aan een verkenning of warmtewinning uit de Elfhoeven een haalbare, betaalbare en betrouwbare warmtebron is voor midden temperatuur voor de Slagenbuurt en Oud Achterwillens. Op zijn vroegst in 2025 kunnen bewoners hierover besluiten.