Meelopen voor het klimaat op 22 oktober?

Op 22 oktober doet de klimaatloop Gouda aan. U kunt meelopen met Urgenda, Marian Minnesma en een (inter)nationaal gezelschap dat op weg is naar Glasgow. Daar is begin november een internationale top over verdere uitwerking van het klimaatakkoord van Parijs (beperking opwarming aarde tot 1,5 graden Celsius).

Als u mee wilt lopen van de Ark in Reeuwijk (start 15.45uur) naar station Gouda, dan is dat mogelijk en heel erg gewenst. U vindt daarover meer informatie op deze site.

Begin november is in Glasgow de internationale top om het Parijse klimaatakkoord handen en voeten te geven. De voornemens zijn tot nu toe niet hoopvol: de landen gezamenlijk hebben 1/8e deel toegezegd van wat nodig is om  de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius.

En dat is verre van voldoende. Intussen zijn de klimaatplannen van de Nederlandse overheid nog niet in een regeerakkkoord vastgelegd. Ook wachten we in Gouda op een slimme aanpak die de gemeenteraad hopelijk in december 2021 vaststelt.

 

 

 

 

 

 

 

Plaats een reactie