November 2021 is een belangrijke maand voor de energietransitie!

Dit weekend begint november 2021. Een belangrijke maand in de energietransitie!

Komende twee weken is de klimaattop in Glasgow waar actiegroepen zich vol passie en met urgentie inzetten om bij  de wereldleiders betere voornemens in klimaatdoelen voor elkaar te krijgen. Spannend is het, want wat gaan de wereldleiders doen met de klimaatdoelen die in Parijs 2015 zijn overeengekomen? Aanscherpen van de klimaatdoelen leidt tot betere voorwaarden voor de energietransitie, en dat is waar velen onder ons op hopen…

En dan is er nog dit.

Komende maand overlegt de gemeenteraad Gouda over de Transitie Visie Warmte. Maandag 1 november maakt de gemeenteraad bekent op welke twee data dit plaats gaat vinden. Eerst is er een verkennend overleg en daarna een besluitvormend overleg. Intussen is al wel duidelijk hoe B&W de zienswijzen uit Achterwillens heeft verwerkt in de transitie visie warmte. Deze nota van beantwoording is ook te lezen op deze website. De nota vindt u onder deze link. De vraag is wel of de gemeenteraad zich ook werkelijk gaat inzetten voor een betere versie van de TVW.

Dus al met al best een spannende maand voor de energietransitie!

 

Plaats een reactie