Over ons

De Werkgroep Energie uit Achterwillens bestaat sinds medio 2020. Vrijwilligers uit de wijk proberen om de energietransitie in Achterwillens te vergemakkelijken. Gasvrij, duurzaam en voordelig is de bedoeling voor onze verwarming en eventuele koeling. De werkgroep verbindt in Achterwillens allerlei ideeën en werkzaamheden die hiermee samenhangen.

Om een idee te krijgen van de activiteiten vind je hier een lijstje:

  • bewonersavonden, tot nu toe op 14/15/16 sep 2020, 16/23 feb 2021, 23 mrt 2021, 8 apr 2021, 19 apr 2021
  • nieuwsbrieven en artikelen op deze website
  • advies aan de gemeente Gouda als uitkomst van het proces Verkenningsbuurt in het opstellen van de Transitie Visie Warmte (najaar 2021)
  • werkgroep gezamenlijke inkoop isolatiemaatregelen sinds november 2021
  • verkenning van mogelijkheid tot aquathermie (warmtewinning uit open water) uit bijvoorbeeld de Elfhoeven plas als alternatieve warmtebron voor Achterwillens
  • subsidie aanvraag ingediend (september 2023) om de mogelijkheden van een gezamenlijke warmte netwerk in Achterwillens te laten onderzoeken in samenwerking met alle huiseigenaren met medewerking van de gemeente. Hiervoor is een nieuwe werkgroep gevormd: “BuurtWarmte Achterwillens”
  • Binnenkort: opdracht verlenen voor het onderzoek en daarna met vrijwilligers van de werkgroep en het bedrijf het onderzoek in de wijk uitvoeren. Daarbij werken we samen met alle huiseigenaren om een zo goed mogelijke oplossing te vinden voor ieder huis. Uiteindelijk beslissen de huiseigenaren over een eventuele aansluiting. Voorop staat wel dat isolatie heel erg belangrijk is!

Wil je ook meer weten of deelnemen? Stuur een e-mail naar buurtwarmte@achterwillens.eu of bel met 06 – 49 41 66 87. Schrijf wat je denkt over BuurtWarmte Achterwillens en eventueel wat je graag zou kunnen of willen doen.

Doe en Denk Mee!