Wel of geen aquathermie in Achterwillens?

IMG_1855

Willen we in de toekomst de warmte uit de Reeuwijkse Plassen gebruiken om onze woningen te verwarmen? Dat is een vraag die de werkgroep Energie uit Achterwillens wil beantwoorden met bewoners uit de Slagenbuurt. U kunt zich daarvoor aanmelden via energie@achterwillens.eu.

Veel bewoners zijn begonnen met het isoleren van hun woning (zie dit artikel). En waarvoor doen ze dat? Om CO2-uitstoot te verminderen? Of om hun energierekening te verlagen? Of om er komende winters warmpjes bij te zitten (vergroten comfort)?
Er zijn ook veel bewoners die het nu al doen om zich voor te bereiden op een andere warmtebron dan gas. Wordt die nieuwe warmtebron elektrisch (zeker in Middenwillens), biogas (mogelijk in wethouder Venteweg en oud-Achterwillens) of een warmtenet uit de Elfhoevenplas/Reeuwijkse Plassen? Die mogelijkheid is serieus te overwegen voor de Slagenbuurt en Oud-Achterwillens (voorlopig warmtenet Slagenbuurt+ genoemd).

De vraag is of we met de verkenning van de voor-/nadelen van een warmtenet moeten wachten totdat in 2025 de gemeente met het WijkUitvoeringsPlan Energietransitie in Achterwillens begint? We kunnen de komende tijd goed gebruiken om ons te verdiepen in die voor- en nadelen. En of we gebruik maken van de kennis en ervaring die op dit moment ook elders in bewonersgroepen uit Gouda wordt opgebouwd.

Voor Gouda is het nieuw: nadenken over een warmtenet met aquathermie en warmte koude opslag. Vanuit Kort Haarlem heeft een burgerinitiatief een verkenning gemaakt om zo’n systeem te ontwikkelen voor 600 woningen rond de Krugerlaan met water uit de Breevaart. De gemeente Gouda heeft €20.000 toegekend om dit burgerinitiatief technisch-financieel te laten toetsen door het Goudse bureau DWA. Op het “manegeterras overleg” van 31 augustus, op de Goudse Manege, hoorden de betrokken leden van kernteam Energie uit Achterwillens hoe haalbaar de deskundigen dit vinden. Vooral de kanttekeningen zijn interessant voor een mogelijk initiatief voor een warmtenet met warmte koude opslag voor Achterwillens.

Eerste schets met afmetingen leidingwerk warmtenetwerk Slagenbuurt+

Op bijgaand kaartje zie je een schets van een mogelijk leidingen tracé voor warmtenet Slagenbuurt+. Met belangstellenden bewoners wil de werkgroep Energie uit Achterwillens verder verkennen of zo’n warmtenet ook een haalbare optie is voor de Slagenbuurt en oud-Achterwillens. Het gaat daarbij om een warmtevoorziening voor tussen de 800 en 1.400 woningen. Bij de uiteindelijke beslissing spelen veel afwegingen mee.

Dat zulke warmtenetten de moeite waard lijken, wordt bevestigd door een belangenvereniging voor bodemwarmte. In een recent artikel leggen ze uit welke resultaten in Nieuwegein en Amersfoort met deze aanpak zijn geboekt.

Wilt u ook meedenken over deze mogelijkheid, stuur dan een bericht met uw belangstelling naar energie@achterwillens.eu

6 reacties

 1. Theo van Welie op 10 september 2022 om 11:46 am

  Wij zijn geïnteresseerd, we waarderen de inzet van de werkgroep energie. We missen (vooralsnog) de kennis om mee te kunnen denken. Succes en bedankt voor de inzet.

 2. Heleen op 10 september 2022 om 4:10 pm

  Is er al contact geweest met Rijnland over deze gedachten/initiatieven? Bedenk dat de plassen onderdeel zijn van een KRW-waterlichaam en aangetoond zal moeten worden dat het geen negatief effect heeft op de chemische en ecologische waterkwaliteit. Dat is in Nieuwegein langs een grote rivier echt anders dan in een plas als hier.

  • Gerard op 10 september 2022 om 7:52 pm

   Leuk dat u meedenkt! Mag ook blijvend (email naar energie@achterwillens.eu). Ben mee geweest naar Rijnland voor het gesprek over plan Krugerlaan e.o. Rijnland is positief ten aanzien van dit aquathermie initiatieven voor de Reeuwijkse Plassen en door overhedenconvenant gehouden om hier naar te kijken. Per projectvoorstel beoordeelt Rijnland de chemische en ecologische effecten en baseert daarop haar vergunning/samenwerking. Om die reden ook is de gedachte om een (biologische?) waterzuivering te koppelen voor een eventueel warmtenet Slagenbuurt+. Je gaat oppervlaktewater rondpompen, dan is de combinatie met een (biologische?) waterzuivering een win-win situatie.

 3. Roberto Laurs op 11 september 2022 om 10:32 am

  Ik heb recent een nieuwe (gaszuinige) cv-ketel aangeschaft. Ik heb mij laten voorlichten alvorens tot aanschaf over te gaan. Daarbij is mij de mogelijkheid geschetst dat over ongeveer 10 jaar de warmtevoorziening via waterstof kan geschieden. Het schijnt dat het Goudse gasnet daarvoor geschikt is/wordt gemaakt. Middels een kleine aanpassing aan mijn cv-ketel blijkt ook deze geschikt voor waterstof. Ik heb de werkgroep eerder via een e-mailbericht op deze mogelijkheid gewezen, maar tot op heden geen reactie mogen ontvangen. Waarom wordt aan deze optie geen aandacht geschonken? Wat ik begrepen heb is aquathermie een dure optie. Nog afgezien van de door Gerard aangevoerde ecologische effecten.

  • Arjan Maijenburg op 25 september 2022 om 10:02 pm

   Beste Roberto Laurs, hierbij in het kort mijn reactie zoals ook per email verzonden.

   Misschien weet u al het een en ander over waterstof, maar hierbij het toch eerst even een toelichting daarover:
   We hebben het hier over groene waterstof waarbij voor de productie geen CO2 vrijkomt. Groene waterstof wordt nog maar heel beperkt geproduceerd, de eerste test / demonstratie projecten komen nu van de grond. Er is wel zogenaamde grijze waterstof (uit gas of kolen), waarbij CO2 vrijkomt, en blauwe waterstof (zelfde als grijs, maar met afvang van CO2) maar voor de toekomst wordt dus groot ingezet op groene waterstof.

   Groene waterstof wordt geproduceerd uit groene stroom, vaak uit wind of zonne-energie maar kan in andere landen ook uit waterkracht. De productie van waterstof is nu nog niet energie-efficient omdat ca 30% van de energie verloren gaat. Ook schijnt de zon niet altijd en waait de wind ook niet altijd, dus is er opslag van energie nodig om altijd voldoende beschikbaar te hebben. Dit allemaal samen maakt groene waterstof nog heel erg duur, enkele malen duurder dan gas en is er veel subsidie nodig om dit concurrerend te maken.
   Leveranciers van de technologie werken aan verbeteringen en de verwachting is dat dit nog wel 5 a 10 jaar duurt. Ook is er nog veel te weinig groene stroom om aan alle energiebehoeften te voldoen. Daarom zet de overheid nu in op nog veel meer grootschalige windmolenparken op zee. Het duurt nog wel een paar jaar voordat dit er allemaal is.

   Voor woningen wordt daarom eerst ingezet op vermindering van gas en electriciteitgebruik door isoleren en daarnaast voor overgang van gas naar warmtenetten of individulele warmtepompen waarbij direct groene stroom wordt gebruikt. Dit is op dit moment veel efficienter en goedkoper dan waterstof en kan nu al gerealiseerd worden. Als je van gas af kunt door over te stappen naar groene stroom zal dit altijd goedkoper zijn dan groene waterstof.
   Groene waterstof wordt dan in de toekomst ingezet waar isoleren lastig is (en dan een warmtepomp niet mogelijk is), of waar een warmtenet niet kan, of waar veel energie wordt verbruikt, zoals bij industrie en vrachttransport (zie ook de foto van het artikel dat u stuurt). Dit zal niet voor de Slagenbuurt gelden, misschien wel voor de monumenten in het centrum.

   Hopelijk beantwoordt dit uw vragen.

 4. Gerard op 11 september 2022 om 10:55 am

  Tot nu toe hebben wij op de bewonersavonden vragen over de snelle toepassing van waterstof als vervanging voor aardgas beantwoord met: dat het gegeven de huidige stand van technologie en markt niet voor de hand ligt dat gebruik van waterstof voor het verwarmdn van woningen vóór 2040 het geval zal zijn. Redenen: voor de productie van groene waterstof heb je enorm veel energie uit natuurlijke bronnen (wind, zon, water, aarde) nodig. Het verlies bij de omzetting van die energie op waterstof als energiedrager maakt het voor de meeste toepassing economisch nog niet voordeliger (nog afgezien van de omvang van de nodige productie capaciteit). Het voordeel van waterstofverbranding (hoge temperatuur) zal bij voorkeur eerst in de industrie en het transport worden toegepast (waterstof is daar praktischer dan een accu als energiedrager). En uiteindelijk zal het in huizen allereerst worden toegepast voor woningen die slecht te isoleren zijn.
  Het kan zijn dat door technologische innovaties dit verhaal achterhaald wordt, maar leveranciers die beweren dat dat vóór 2040 zeker het geval zal zijn hebben een glazen bol en die zou ik nog wel veel meer willen vragen over toekomstige zekerheden.
  Meer diepgaand kunt u hierover lezen op https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/energiebronnen/waterstof/

Laat een reactie achter

Inschrijven nieuwsberichten

Schrijf je in op onze nieuws berichten en ontvang automatisch een bericht als er nieuws uit de wijk is.

Loading

Meest recente nieuwsberichten

Gezocht: ervaringen met plaatsen kunstofkozijnen

Testers gezocht voor de BuurtWarmteWijzer App!

Achterwillens aan de slag met BuurtWarmteWijzer

Een warmtenet in onze wijk? Doe en denk met ons mee!

Subsidiepot voor verduurzaming aangevuld!

Gratis Goudse energiecoach worden?

Achterwillens duurzaam op Duurzaamheidsmarkt 16 september

Reminder voordeur isolatie

Slimme buren werken samen

Collectieve inkoop deuren door Energiecoöperatie Gouda